Camera de Comerț: “Bistrița, pe harta profesională a Europei”

Dezvoltarea profesională a managerilor și antreprenorilor, sprijinită prin fonduri europene

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud implementează, în perioada 08.06.2018 – 07.06.2019, proiectul “Bistrița, pe harta profesională a Europei”, cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – cod SMIS POCU/227/3.8/117313. Valoarea totală a proiectului este de 1.564.579,12 lei, din care cofinantarea UE este în valoare de 1.329.829,20 lei. Prin intermediul acestui proiect, peste 350 de manageri și antreprenori din Regiunea Nord-Vest au beneficiat deja de sprijin în dezvoltarea lor profesională, prin seminarii, ateliere și cursuri gratuite.

Obiectivul general al proiectului “Bistrița, pe harta profesională a Europei” este creșterea adaptării la schimbare a lucrătorilor, intreprinderilor și antreprenorilor din județele MM, BN, SJ, SM/Regiunea Nord Vest, prin dezvoltarea strategică a resurselor umane pe trei nivele manageriale (top, middle, linie), din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și prin sprijinirea a 57 de întreprinderi, dintre care 47 IMM-uri. Acesta este cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Apel proiecte: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Pentru atingerea obiectivului, până la finalul lunii martie au fost finalizate sau sunt în curs de desfășurare, în județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, următoarele programe de formare gratuite pentru antreprenori, manageri și angajați din departamentele de resurse umane: Competențe antrepenoriale;  Inspector resurse umane; Manager de inovare; Lean Management; Manager de produs; Managementul riscului; Mini MBA; precum și ateliere în domeniile „Tehnologia Informației și Comunicării”, „Management strategic”, „Inovare Socială”, „Economie circulară” și „Inovare socială în domeniul resurselor umane”.

Astfel, prin intermediul proiectului, 355 de persoane au beneficiat de programe de dezovltare a competențelor care îi vor ajuta la îmbunătățirea performanțelor societăților în care aceștia activează.

În perioada următoare, în cadrul proiectului vor începe următoarele programe de formare gratuite:

– „Manager de Inovare” la Baia-Mare, începând cu 8 aprilie;

– „Managementul Resurselor Umane” la Bistrița și Satu Mare, începând cu 8 aprilie;

– „Managementul Resurselor Umane”, la Baia-Mare, începând cu 9 aprilie;

– „Managementul riscului”, la Bistrița, începând cu 9 aprilie.

Persoanele care ocupă o poziție de management sau sunt angajate în compartimente de resurse umane în cadrul unei organizații private eligibile în cadrul proiectului se mai pot înscrie la cursurile menționate până la data de 4 aprilie.

Pentru informații suplimentare privind oportunitățile oferite de acest proiect, vizitați http://cciabn.ro/bistritaprofesionala/ sau contactați-ne.

Contact: Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Monica Mureșan – Manager Proiect, email: bistritaprofesionala@cciabn.ro, tel./fax: 0263-230640.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020