CCI: Proiectul MOVECO

Camera de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud a organizat conferința finală a proiectului MOVECO Mobilizarea învățării instituționale pentru o mai bună exploatare a Cercetării și Inovării pentru economia circulară, proiect finanțat prin Programul Transnațional Dunărea

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, în calitate de partener, a derulat în această perioadă proiectul MOVECOMobilizarea Învățării Instituționale pentru o mai bună exploatare a Cercetării și Inovării pentru Economia Circulară, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea, care se apropie de final.

Parteneriatul transnational puternic in acest proiect, si-a propus rezolvarea punctelor slabe – ineficiența în inovare în cadrul sistemelor actuale ale responsabilităților extinse a producătorilor și serviciilor legate de cercetare și dezvoltare, in puncte tari – o strategie transnațională pentru tranziția la economia circulară (identificând posibile fluxuri de materiale pentru regiunea Dunării) și un parcurs pentru punerea în aplicare a acestora în diferite regiuni de inovare.

La data de 08 august 2019, a avut loc Conferința finală a proiectului, organizată cu sprijinul Clusterului CLEMS. În cadrul conferinței, au fost prezentate activitățiile și rezultatele proiectului, principalul rezultat fiind un portofoliu de instrumente și materiale pentru a sustine tranziția către o economie circulară.

Au fost alese doua domenii importante de discutie managementul integrat al apei si managementul integrat al deseurilor. Discutiile s-au purtat, in principal, legat de modul in care Strategia transnațională privind Economia Circulară  ce fost realizată cât și cele trei planuri trans-naționale de acțiune  vor putea fi utilizate de către autoritațile publice pentru o diseminare mai largă a conceptului precum și integrarea lui  în legislația națională.

Printre participanți putem enumera reprezentații precum Aquabis SA Bistrița, Kema Tronic SRL ADI Deșeuri BN, UTCN  care au susținut soluții privind rezolvarea unor probleme precum managementul integrat al apei în contextul economiei circulare, tratarea nămolurilor în stațiile de epurare a apelor și  soluții posibile în managementul deșeurilor solide.

Cu noi servicii și instrumente pentru proiectarea ecologică și inovația ecologică (Instrumente de economie circulară), MOVECO sprijină introducerea de noi modele de afaceri și de cooperare cu cercetarea pe lanțurile de valoare. Mai multe informații regăsiți la adresa:  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco

Camera de Comert Bstrita Nasaud în parteneriat cu Clusterul CLEMS va realiza un HUB de economie circular, la Bistrița, pentru a sprijini introducerea unor practice innovative în companii, cu sprijinul autorităților publice interesate.