CCI: Rural SMEs

 Planul de Acțiune al Proiectului Politici de dezvoltare a antreprenoriatului și IMM-urilor inovative în mediul rural – Rural SMEsdezbătut în cea de a noua Reuniune a grupului de lucru

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, alături de parteneri din șase State Membre ale Uniunii Europene, implementează proiectul RURAL SMEs, finanțat în cadrul Programului Interreg Europe. Partenerii proiectului sunt: Societatea pentru Dezvoltarea Provinciei Burgos (SODEBUR Spania), promotorul proiectului; Tipperary County Council (Irlanda); BSC, Business Support Centre Ltd Kranj (Slovenia); Region of Western Greece (Grecia); Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd (Ungaria); Ave Intermunicipal Community – CIM Ave (Portugalia); Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud (România). În cadrul proiectului, la data de 23 mai 2019, a avut loc cea de a noua reuniune a Grupului de lucru creat în cadrul proiectului. 

În data de 23 mai 2019, a avut loc cea de a noua reuniune a Grupului de lucru constituit la nivel regional, în cadrul proiectului, în vederea finalizării Planului de Acțiune care urmează a fi implementat în etapa a doua. În această întâlnire s-au dezbătut și analizat Planul de Acțiune și indicatorii proiectului, rezultând o serie de îmbunătățiri ale acestui document pentru a reflecta modalități concrete de sprijin ale IMM-urilor din mediul rural.

Propunerile de acțiuni și sugestiile formulate se vor regăsi în varianta finală a Planului de acțiune care urmează a fi supus  aprobării Ministerului Fondurilor Europene și finalizat pînă la sfârșitul lunii iunie 2019.

În continuare, doamna Mihaela Țărmure, în calitate de reprezentant al stakeholder-ilor, a făcut o prezentare a vizitei de studiu efectuate la Patras, unde au fost vizitate IMM-uri din mediul rural și a evidențiat etapele importante ale vizitei și lecțiile învățate, în vederea preluării unor exemple de bune practici.

În partea a doua a zilei a fost organizat împreună cu reprezentanții stakeholder-ilor un Focus-Grup în vederea identificării celor mai bune exemple de bune practici, care vor fi incluse în Planul de Acțiune, pentru a fi împărtășite și preluate ca modele de către IMM-uri din Regiunea Nord-Vest.

Informații suplimentare privind acest proiect pot fi obținute vizitând pagina web: https://www.interregeurope.eu/ruralsmes/.