CCI: Seminar de informare

Seminar de informare  „Hai la Atelierul de învățare”

In data de  24.06.2021, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud a avut loc seminarul de informare „Hai la Atelierul de învățare”.

Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului „Atelierul de învățare”, cod SMIS 135909, pe care Asociația Inceptus România împreună cu Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, îl implementează în perioada 01.04.2021-31.03.2023  .

La seminar au participat persoane interesate să își îmbunătățească nivelul de pregătire profesională: angajați în firme din județul Bistrița-Năsăud, persoane fizice autorizate și persoane care gestionează o intreprindere individuală.

Invitatul special la seminar, doamna Oprean Delia Beatrice –  Business Coach, le-a prezentat celor prezenți aspecte legate de importanța dezvoltării personale și participarea la cursuri de pregătire profesională continuă pentru evoluția lor in carieră.       

Beneficiarii proiectului sunt persoane cu vârsta cuprinsă 24 si 64 de ani, angați sau deținători de PFA-uri sau I.I.-uri, cu accent pe angajații cu un nivel scăzut de calificare/angajați cu vârsta de peste 40 ani/angajați din zone rurale, care vor beneficia atât de consiliere profesională care să sprijine identificarea cursului de formare potrivit fiecăruia dintre ei, precum și de programe de formare profesională.

Oferta de formarepropusă prin proiect este concepută pentru trei niveluri de calificare, pentru 620 de persoane.

La Bistrița vor fi organizate următoarele tipuri de cursuri:  

  • Comunicare în limba germană,
  •  Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere,
  • Contabil,
  • Inspector resurse umane,
  • Instructor-preparator formare,
  • Manager resurse umane,
  • Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă,
  • Operator la prelucrarea maselor plastice,
  • Cadru tehnic cu atribuții PSI,
  • Curs online de Printare 3D.

80% dintre participanți vor obține un certificat de absolvire, emis de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud în cazul cursului de Printare 3D sau emis de Autoritatea Națională pentru Calificări în cazul celorlalte programe de formare oferite.

Toate persoanele participante la proiect vor avea acces la Centru Virtual de Resurse, o platformă dedicată angajaților, angajatorilor și furnizorilor de formare profesională, care include oportunități de formare, resurse pedagogice, surse de informare în domeniul FPC și promovarea parteneriatelor în domeniul învățării pe tot parcursul vieții.

Toate serviciile oferite participanților la proiect sunt gratuite.

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12. „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale”