CJ al Elevilor: Feedback

Consiliul Județean al Elevilor Bistrița – Năsăud îndeamnă elevii să ofere feedback profesorilor de la clasă!

Deși elevii au câștigat dreptul de a oferi feedback semestrial anonim profesorilor lor, acest lucru s-a întâmplat foarte rar în unitățile de învățământ. La începutul lunii iunie, ministrul Educației a semnat ordinul pentru aprobarea metodologiei de acordare a feedbackului semestrial, menită să faciliteze dialoguri reale în sălile de la clasă, cu privire la calitatea actului educațional, așa cum este el perceput de elevi. 

După încheierea situației școlare, profesorii diriginți vor notifica elevii cu privire la perioada în care vor oferi feedback. Ulterior, beneficiarii direcți ai educației vor completa un formular anonim (în format fizic sau online), care va cuprinde itemi referitori la încurajarea, de către profesor, a participării elevilor la oră, utilizarea tehnologiei digitale în cadrul orelor de curs, ritmul de parcurge al materiei și atmosfera generală din cadrul unei ore. Răspunsurile elevilor vor fi ponderate în funcție de participarea lor la ore, iar rezultatele vor fi prezentate într-un raport general pe clasă, dar și într-o dezbatere între elevi și profesorii lor, la începutul semestrului următor, prin care se vor identifica soluții pentru rezolvarea problemelor semnalate în fișele de feedback.

Pe această cale, invităm elevii din clasele V-XII/XIII să adreseze profesorului diriginte întrebări cu privire la momentul în care se va acorda feedback cadrelor didactice de la clasă, și să ni se alăture în creionarea unui sistem de învățământ cu adevărat centrat pe elev și pe nevoile acestuia.

Din anul 2016 de când elevii au dobândit dreptul de a oferii feedback semestrial cadrelor didactice, Consiliul Național al Elevilor a luptat ca acest drept să fie respectat și acum putem spune că lupta NU a fost în zadar deoarece în baza OME 3864/2021 a fost aprobat ordinul pentru aprobarea metodologiei de acordare a feedbackului semestrial, totul urmând a se desfășura sub anonimat, după încheierea mediilor. Feedback-ul nu este o evaluare a profesorului, ci privește metoda didactică: nu sunt vizate nici persoana profesorului, nici utilitatea sau conținutul materiei predate” , a declarat Alexandru – Adrian Bulz, președintele Consiliului Județean al Elevilor Bistrița – Năsăud.