CJ: Relații cu publicul

C O M U N I C A T

Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și reducerea riscului de îmbolnăvire a cetățenilor, pe perioada stării de alertă pe teritoriul României, instituită potrivit Hotărârii Guvernului României nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud implementează următoarele măsuri începând cu data de 20.05.2020:

1. În relația cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, cetățenii sunt rugați să utilizeze în principal mijloacele de comunicare electronică sau să trimită documentele prin poștă ori servicii de curierat.

2. Activitatea cu publicul se va desfășura în intervalul orar 8:00 – 16:00 de luni până joi și 8.00 – 13.30 vineri, cu accesul a cel mult unei persoane în incinta registraturii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și asigurarea unei distanțe sociale de minimum 1.5 m între oricare două persoane apropiate. Accesul publicului este permis doar cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor obligații:

a. Obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât gura și nasul să fie acoperite, pe toată perioada prezenței în incinta instituției;

b. Obligativitatea supunerii la triajul epidemiologic care constă din măsurarea temperaturii cu termometru non-contact la punctul de acces în incintă, de către personalul SC Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL;

c. Obligativitatea dezinfectării mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru.

3. Activitatea de primire în audiență a cetățenilor rămâne suspendată. Persoanele care doresc să se înscrie în audiență sunt rugate să se informeze telefonic și să formuleze petiții utilizând mijloacele de comunicare electronică sau serviciile poștale.

Mijloacele de comunicare puse la dispoziția cetățenilor sunt:

  • Telefoane: 0263.213657, 0263.232215, 0263.231474 sau 0263.211460
  • Fax: 0263.214750
  • adresa de email: cjbn@cjbn.ro
  • adresa poștală: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Piața Petru Rareș nr.1, cod poștal 420080 Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud

În această perioadă trebuie să fim cu toții conștienți că ține doar de noi să limităm răspândirea coronavirusului, prin acțiuni responsabile și grijă față de rude, prieteni sau colegi.

PREȘEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN