CL Bistrița, 17.10.2019

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistrița sunt convocați la ședința extraordinară programată pentru ziua de joi, 17 octombrie 2019.

Ședința va începe la ora 14.00, se va desfășura în sala mare de ședințe a Primăriei municipiului Bistrița – Piața Centrală nr. 6, iar ordinea de zi cuprinde: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de salubrizare; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al judeţului Bistriţa-Năsăud, actualizat în baza prevederilor OUG nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019;

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea operatorului Societăţii SUPERCOM S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului Adiţional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018.