Clarificări AJOFM

AJOFM BN aduce clarificări în ceea ce priveşte utilizeaza platformei  www.aici.gov.ro, de către angajatorii care solicită decontarea a 41,5% din salariul de bază al angajaților reveniți din șomaj tehnic, conform OUG 92/2020

Cine beneficiază?

– Angajatorii ai căror angajaţi au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare,în perioada stării de urgenţă sau alertă ;

-Angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, în perioada stării de urgenţă sau alertă .

Atentie !

Solicitarea se face numai pentru persoanele care au avut o durată de suspendare a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi au beneficiat fie de indemnizaţiile prevăzute de art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Perioada și suma decontată din bugetul asigurărilor pentru somaj :

-decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare pe o perioadă de trei luni .

Cine nu beneficiază ?

-Instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare

-Angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activități suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Important!

Decontarea unei părți din salariu reprezentând 41,5% din salariul de bază brut nu se cumulează cu subvențiile care se acordă în cazul angajaţilor pentru care angajatorii au încheiat cu AJOFM BN contracte sau conventii în baza art.80,85 și 93^4 din Legea 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Cum facem solicitarea ?

Angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun prin intermediul platformei www.aici.gov.ro documentele necesare, adică: declarație pe propria răspundere (anexa 2), cerere (anexa 1) şi lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei.

Pe platforma  www.aici.gov.ro, după completarea datelor de înregistrare a angajatorilor (date de contact, datele companiei, luna aferentă solicitării) este necesară încarcarea documentelor. Pentru început, ele se vor descărca de pe pltforma, se vor deschide în DobeReaderşise vor completa direct în formatul pus la dispoziție pe platformă, formatul PDF. Apoi se vor semna, şi se vor încarca individual în secţiunea “Alege fişier” din dreptul fiecărui tip de document.

Documentele pot fi semnate electronic cu un certificat digital emis de un furnizor acreditat sau olograf. Semnătura olografă poate fi aplicată şi direct în formularul descărcat de pe portalul aici.gov.ro, utilizând funcţionalitatea de Semnătura din Adobe Reader. Dacă nu aveţi semnatură electronică, sau nu doriţi să folosiţi semnătura olografă pe care o pune la dispoziţie Adobe Reader, va trebui să ataşaţi documentele semnate olograf şi scanate în secţiunile corespunzătoare din formularul PDF.

Documentul cu dovada plății contribuțiilor se va scana/fotografia  de asemenea,  și se va încărca pe platformă. Vă rugăm să nu procedați la descărcarea celor trei documenete (cerere, declarație și listă) şi ulterior încarcarea acestora scanate, ele trebuie completate direct pe platformă pentru a se putea extrage ulterior datele.

Solicitarea se finalizeaza prin trimiterea documentelor catre AJOFM BN.

Este obligatoriu ca  data competării și depunerii  cererii să fie ulterioară datei  plății contribuțiilor  și nu invers  cum procedează unii angajatori  și a căror cereri trebiue refăcute și retransmise, proces care îngreuneză acivitatea.

Pentru competarea și finalizarea  cu succes a  acestei proceduri, rugăm angajatorii  să  consulte GHIDUL DE UTILIZARE cât şi GHIDUL DE COMPLETARE CERERE aflate pe platformă.

Otilia Râpan

Director Executiv