CMJ: Cursuri de formare

Ai studii universitare civile sau ești student în ultimul an? Ai putea deveni OFIȚER în activitate prin parcurgerea și absolvirea Cursului de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate.

LOCURILE, PERIOADELE de RECRUTARE și SELECȚIE, DATELE CONCURSURILOR de ADMITERE sunt următoarele:

• Educație fizică – 13 locuri la Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în armată, București:

          – Termen limită pentru recrutare: 31.05.2019;

          – Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 20.05-19.07.2019;

          – Prezentarea candidaților pentru admitere: 31.07.2019, până la ora 09:00.

•  71 de locuri la Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică ”General Constantin Zaharia”, Chitila, pentru specializările:

o          Management financiar-contabil – 17 locuri;

o          Justiție militară – 11 locuri;

o          Construcții – 15 locuri;

o          Psihologie – 8 locuri;

o          Intendență – 20 de locuri;

– Termen limită pentru recrutare: 31.05.2019;

– Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 06.05-12.07.2019;

– Prezentarea candidaților pentru admitere: 22.07.2019, până la ora 09:00.

• Medicină generală – 5 locuri la Institutul Medico-Militar, București:

      – Termen limită pentru recrutare: 28.06.2019;

      – Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 10.06-06.09.2019;

      – Prezentarea candidaților pentru admitere: 23.09.2019, între orele 08:00-09:30.

• Inginer de sisteme și echipamente informatice și automatizarea conducerii organizațiilor militare – 20 de locuri la Școala de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informațiilor și Apărare Cibernetică, Sibiu:

         – Termen limită pentru recrutare: 28.06.2019;

         – Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 10.06-06.09.2019;

         – Prezentarea candidaților pentru admitere: 22.09.2019, până la ora 20:00.

CRITERII SPECIFICE de RECRUTARE:

– vârsta maximă: cel mult 40 de ani împliniți în cursul anului 2019 – pentru ofițerii în rezervă și civili, cel mult 35 de ani la data acordării gradului – pentru subofițerii/maiștrii militari în activitate;

– absolvirea studiilor universitare civile de licență (sau adeverință că este înmatriculat în ultimul an de studiu);

– maiștrii militari și subofițerii în activitate pot fi licențiați în orice domeniu (cu excepția specialității management financiar-contabil), DACĂ sunt confirmați sau și-au desfășurat activitatea cel puțin 3 ani în arma pentru care candidează;

– pentru specialitățile militare psihologie și medicină generală este necesară și deținerea atestatului de liberă practică;

– maiștrii militari și subofițerii trebuie să aibă cel puțin 3 ani vechime în serviciu până la data începerii cursului de formare ca ofițer, precum și cel puțin calificativul ”Foarte bun” în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani.

Ai studii liceale civile cu diplomă de BAC sau ești elev în clasa a XII-a?

Ai putea deveni SUBOFIȚER în activitate prin parcurgerea și absolvirea Cursului de formare pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate.

LOCURILE, PERIOADELE de RECRUTARE și SELECȚIE, DATELE CONCURSURILOR de ADMITERE sunt următoarele:

• Sanitar – 74 de locuri la Secția de instruire și perfecționare medico-militară, Sibiu:

      – Termen limită pentru recrutare: 07.06.2019;

      – Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 20.05-13.08.2019;

      – Prezentarea candidaților pentru admitere: 27.08.2019, între orele 16:00-19:00.

• Muzici militare – 40 de locuri la Centrul de instruire pentru muzici militare, București:

      – Termen limită pentru recrutare: 04.06.2019;

      – Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 20.05-09.08.2019;

      – Prezentarea candidaților pentru admitere: 25.08.2019, până la ora 20:00.

• Construcții – 24 de locuri la Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică ”General Constantin Zaharia”, Chitila:

      – Termen limită pentru recrutare: 31.05.2019;

      – Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 20.05-12.07.2019;

      – Prezentarea candidaților pentru admitere: 29.07.2019, între orele 07:00-09:00.

•  350 de locuri la Şcoala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri ”Basarab I”, Pitești, pentru specializările:

       – Auto și mecanic conductor TAB – 26 locuri;

      – Comandant și mecanic conductor tancuri și autotunuri – 20 de locuri;

       – Geniu – 48 de locuri;

       – Administrație – 5 locuri;

       – Apărare CBRN – 20 de locuri;

       – Cercetare CBRN – 5 locuri;

       – Infanterie – 77 de locuri;

       – Cercetare – 35 de locuri;

       – Artilerie și rachete – 58 de locuri;

       – Informații militare – 10 locuri;

       – Poliție militară – 36 de locuri;

– Termen limită pentru recrutare: 12.07.2019;

– Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 10:06-15.10.2019;

 – Prezentarea candidaților pentru admitere: 06.11.2019, până la ora 14:00.

•  Forțe speciale – 40 de locuri la Școala de Aplicație pentru Operații Speciale, Vlădeni (Brașov):

       – Termen limită pentru recrutare: 07.06.2019;

       – Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 20.05-13.08.2019;

       – Prezentarea candidaților pentru admitere: 02.09.2019, între orele 16:00-18:00.

• Comunicații – 103 locuri la Școala de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informațiilor și Apărare Cibernetică, Sibiu:

       – Termen limită pentru recrutare: 13.06.2019;

       – Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 27.05-30.08.2019;

       – Prezentarea candidaților pentru admitere: 15.09.2019, până la ora 20:00.

• Rachete și artilerie antiaeriană, subofițer tehnician electronist – 60 de locuri la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia”, Boboc (Buzău):

      – Termen limită pentru recrutare: 09.08.2019;

      – Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 15.07-29.11.2019;

      – Prezentarea candidaților pentru admitere: 12.01.2020, până la ora 17:00.

CRITERII SPECIFICE de RECRUTARE:

– candidații care sunt SGP în activitate:

– cel mult 45 de ani împliniți la data acordării gradului;

– cel puțin absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului pana la data concursului de admitere;

– confirmați în arma sau serviciul militar pentru care candidează, cu EXCEPȚIA celor care candidează pentru serviciile MEDICAL și MUZICI MILITARE, armele AUTO, GENIU și TANCURI;

– permis de conducere auto categ. B și C – numai pentru armele AUTO, GENIU și TANCURI;

– pentru serviciul MEDICAL – absolvenți ai învățământului de specialitate, cu certificat/diplomă și posesori ai certificatului de membru al OAMGMAMR;

– cel puțin 3 ani vechime în serviciu calculată de la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare;

– calificativul ”Foarte bun” în ultimul an.

– candidații CIVILI și SUBOFIȚERII în REZERVĂ:

– cel mult 40 de ani împliniti in anul 2019;

– cel puțin absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului până la data concursului de admitere;

– permis de conducere auto categ. B și C – numai pentru armele AUTO, GENIU și TANCURI;

– pentru serviciul MEDICAL – absolvenți ai învățământului de specialitate, cu certificat/diplomă și posesori ai certificatului de membru al OAMGMAMR.

Pentru mai multe informații, consiliere și înscriere (întocmirea dosarului de candidat), adresați-vă  biroului informare-recrutare situat în Bistriţa, str. Republicii Nr. 3-5.

Centrul Militar Județean Bistrița-Năsăud