CMJ: Recrutări

Sunteți în ultimul an de școală generală/liceu sau aveți diploma de bacalaureat și urmează să împliniți cel mult 28 de ani în 2020?

Venim cu o veste bună pentru voi!

Ministerul Apărării Naţionale prin intermediul Centrului Militar Judeţean Bistriţa-Năsăud a început înscrierile pentru colegiile naționale militare, instituțiile de învățământ universitar militar (academiile militare) și pentru școlile militare de maiștri militari și subofițeri.

Perioadele de înscriere sunt următoarele:
 – 09.12.2019 – 31.01.2020 – pentru colegiile naționale militare;
 – 09.12.2019 – 14.02.2020 – pentru instituțiile de învățământ superior militar (academii), precum și pentru învățământul postliceal militar (școlile militare de maiștri militari și subofițeri).

Începând din data de 06.01.2020, candidații înscriși vor putea susține probele de selecție, pe baza planificării efectuate de biroul informare-recrutare, în cadrul centrului zonal de selecție și orientare din Câmpulung Moldovenesc.

Candidații declarați ”Admis” la selecția aptitudinală generală vor efectua vizita medical la Spitalul Militar din Cluj Napoca, iar cei declarați ”Apt”, dacă este cazul, în funcție de opțiuni (marina, aviație-naviganți), vor fi planificați pentru evaluarea medicală și/sau psihologică a aptitudinilor speciale.

Candidații care au promovat toate aceste probe eliminatorii vor întocmi dosarul de candidat, la biroul informare-recrutare, și se vor prezenta la concursul de admitere.

Toți cei interesați trebuie să se prezinte la biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu actul de identitate (cu domiciliul în judeţ ). Candidații minori vor fi însoțiți de unul dintre părinți (reprezentant legal, după caz).

Personalul biroului informare-recrutare vă va oferi toate informațiile disponibile, certe, din momentul respectiv, vă va consilia și îndruma pe tot parcursul procesului de recrutare.

Pentru mai multe detalii vă puteţi adresa Centrului Militar Judeţean Bistriţa-Năsăud situat în Bistriţa, B-dul Republicii Nr. 3-5 sau la tel. 0263211271.