CMJ: Rezerviști voluntari

Doar în săptămâna 19-23.08.2019 mai puteţi întocmi dosar de candidat pentru unul dintre posturile de rezervişti voluntari ce urmează a fi încadrate în cursul anului 2019.

Vă reamintim că, la nivel naţional, sunt disponibile un număr de 1365 locuri, dintre care 115 locuri în unităţile militare dislocate pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud.

Pentru înscriere, veţi avea asupra dumneavostră următoarele documente:

a) actul de identitate, în original şi în copie;
b) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
c) acte de studii şi alte documente care atestă alte competenţe dobândite, în original şi în copie;
d) permisul de conducere, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
e) livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Pentru mai multe detalii vă puteţi adresa Centrului Militar Judeţean Bistriţa-Năsăud situat în Bistriţa, B-dul Republicii Nr. 3-5 sau la tel. 0263211271.