Comunicat AJOFM

5098 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Bistriţa – Năsăud

În primele 10 luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Bistriţa – Năsăud au fost încadrate în muncă 5098  persoane, dintre care 2483 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 1944 au peste 45 de ani, 995 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 939 au între 25 și 35 de ani, iar 1220 sunt tineri sub 25 de ani (757 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1864 provin din mediul urban, iar 3234 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii gimnaziale (1707), urmate de cele cu studii liceale+postliceale (1658). Numărul celor cu studii profesionale este de 988, cei cu studii primare sunt în număr de 382, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 363.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Bistriţa – Năsăud, 2053 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 10 luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 7802 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud, puteți accesa www.ajofmbn.ro.

2,54% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna octombrie 2019

La sfârșitul lunii octombrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 3337 șomeri (din care 1763 femei), rata șomajului fiind de 2,54 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,49 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,05 pp.

Din totalul de 3337 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1338 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1999 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2288 șomeri provin din mediul rural și 1049 sunt din mediul urban.??

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3337
< 25 ani 575
între 25-29 203
între 30-39 596
între 40-49 767
între 50-55 590
peste 55 ani 606

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (30,90 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (29,30 %), profesionale (14,90 %), primare (14 %), universitare (7,14 %), iar 1,76 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 92,86 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 7,14 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 372 persoane foarte greu ocupabile, 2028 greu ocupabile, 517 mediu ocupabile, iar 420 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv