Comunicat CJ

În urma cazului a două minore admise în Centrele de Protecție a Copilului din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Consiliul Județean în calitate de autoritate tutelară a dispus constituirea unei Comisii de Analiză și Verificare a Situației, condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, domnul Vasile Puica.

Lucrările comisiei au ajuns la final, iar concluziile raportului Comisiei de Analiză și Verificare a Situației au fost comunicate către mass-media. De asemenea, comisia a formulat o serie de recomandări cu titlu imediat de punere în aplicare, în cadrul tuturor centrelor pentru protecția copilului din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud:

1. Înființarea în fiecare centru a unui Registru de inspecții pentru a se consemna atât tematica propusă și urmărită de către conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sau alte instituții ale statului, precum și situațiile necorespunzatoare constatate în centre;

2. Reglementarea cu rigurozitate a situației biletelor de voie sub aspectul programului și modalității în care minorii pot părăsi chiar și temporar centrul, respectarea orelor de revenire în centru, monitorizarea copiilor și în perioada în care sunt plecați din centru;

3. Instituirea de urgență de către DGASPC a unui sistem de supraveghere video în incinta centrelor, căsuțelor și cu vizarea tuturor căilor de acces ale acestora;

4. Declanșarea din oficiu de către DGASPC a cercetării disciplinare a personalului implicat de la educator, pedagog, șef de centru;

5. Efectuarea de ore de educație sexuală separat de școală în sensul de conștientizare a posibilelor mame minore cu privire la o sarcină la vârstă nepotrivită. Recomandăm a se realiza un parteneriat cu o asociație sau fundație națională specializată pe aceste probleme;

6. Efectuarea de controale medicale periodice, efectuarea de teste de sarcină din șase în șase luni;

7. Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, respectiv director general, director general adjunct (protecția copilului și a persoanelor adulte), director general adjunct (economic-administrativ), va efectua activități de control și prevenție cel puțin 1-2 vizite de lucru pe lună în fiecare centru și va dispune măsurile necesare, acolo unde este cazul;

8. Conceperea și implementarea unor programe de activități instructiv-educative privind educația formală, nonformală, informală cât și a celorlalte tipuri de educație, sanitară, profesională, pentru democrație, civică, de igienă și sănătate, tehnologică, profesională, religioasă, interculturală, fizică etc. cu toți copiii din centre ( în funcție de gradul de maturitate), într-un spațiu amenajat corespunzător;

9. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud va organiza cursuri de perfecționare a personalului care lucrează în centrele de plasament, semestrial, cu personalul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Direcției;

10. Trimestrial se va discuta cu personalul din centrele de plasament modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor specifice din fișa postului, iar acolo unde este cazul, se vor aduce îmbunătățiri;

11. Se vor lua măsurile necesare astfel încât criteriile de evaluare a activității personalului din centre să fie clare, concise, măsurabile și la obiect;

12. Comisia, împreună cu conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud vor organiza o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Tinerilor Instituționalizați, în cel mai scurt timp, cu propunerea de încheiere a unui parteneriat de conlucrare și colaborare referitor la identificarea nevoilor personale ale tinerilor instituționalizați;

13. Inițierea unui proiect care are drept scop dezvoltarea unor programe extracurriculare de informare și educație destinate tinerilor, centrate pe dezvoltarea competențelor de autocontrol, comunicare, identificare a nevoilor și a căilor de soluționare activ-participative. Principalele obiective ale proiectului vor viza dezvoltarea capacității de prevenție și intervenție în domeniul situațiilor de gen, precum și promovarea unei abordări pozitive a conflictelor și dezvoltarea culturii dialogului în rândul tinerilor instituționalizați în centrele din județul Bistrița-Năsăud;

14. Realizarea unui studiu sociologic asupra nevoilor, prin susținerea unor sesiuni de formare în domeniul comunicării și dezvoltării personale pentru copii/tineri instituționalizati și personalul de îngrijire și ocrotire, prin înființarea de centre, precum și prin diseminarea de informații privind importanța promovării valorilor nonviolenței și a culturii dialogului în centre/comunitate. În acest sens se vor identifica principalele bariere comunicaționale din mediul social, instituțional și se vor dezvolta noi strategii de comunicare și abordare a nevoilor sau altor tipuri de conflicte.

Președintele Comisiei de Analiză și Verificare a Situației,

VICEPREȘEDINTE, VASILE PUICA