Comunicat CJ

În urma cazului a două minore admise în Centrele de Protecție a Copilului din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Consiliul Județean în calitate de autoritate tutelară a dispus constituirea unei Comisii de Analiză și Verificare a Situației, condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, domnul Vasile Puica.

Lucrările comisiei au ajuns la final, iar concluziile raportului Comisiei de Analiză și Verificare a Situației sunt:

Evenimentele au avut loc în afara instituției și în mod consimițit;

Ambele minore provin din familii dezorganizate, cu relații familiale disfuncționale;

Din momentul confirmării sarcinii până în prezent, tinerele au beneficiat de suport psihologic și de monitorizare periodică a stării de sănătate;

S-au inițiat demersuri pentru reevaluarea situației minorelor cu scopul evaluării posibilității de reintegrare în familia biologică sau plasamentul în familia extinsă;

Centrul Maternal din cadrul Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița le va oferi servicii suport în cazul în care acestea nu pot fi reintegrate în familia naturală sau extinsă;

S-au formulat recomandări de îmbunătățire a activității personalului din instituțiile de ocrotire în vederea realizării la un nivel de calitate corespunzător a atribuțiilor de serviciu;

Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud va monitoriza evoluția situației minorelor, precum și a tuturor copiilor instituționalizați, având obligația de a respecta recomandările Comisiei, iar în caz de abateri se vor aplica sancțiunile legale.

Președintele Comisiei de Analiză și Verificare a Situației,

VICEPREȘEDINTE, VASILE PUICA