Comunicat PER

Consilierii Partidului Ecologist Român au formulat și depus un proiect de Hotărâre a Consiliului Local Bistrița în vederea retragerii titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Bistrița” Domnului MITREA MIRON TUDOR.

Către: Consiliul Local al municipiului Bistrița

Având în vedere condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție din data de 13 februarie 2015 în dosarul nr. 4071/1/2014 prin care Domnul MITREA MIRON TUDOR a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, fapt care încalcă prevederile Regulamentului de acordare a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bistrița, și anume:

”Art. 16 (1) Titlul de ”Cetățean de Onoare” se retrage în următoarele situații:

  1. Deținătorii acestuia au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității precum și pentru alte infracțiuni care lezează imaginea titlului;”

Precum și sesizarea pe care am făcut-o în plenul ședinței ordinare de Consiliu Local Bistrița din data de 12.12.2019 cu privire la acest aspect.

Tinând cont de prevederile:

”Art. 16 (2) Procedura de retragere a titlului se face motivat cu respectarea aceleeași proceduri ca și la atribuirea titlului, astfel:

  1. Este sesizat Consiliul Local al municipiului Bistrița de către persoanele care au propus sau de către orice alte persoane care au cunoștință despre unul din motivele de retragere prevăzute la alin. 1;
  2. Retragrerea titlului se va face prin hotărâre a Consiliului Local, cu respectarea procedurilor de adoptare a hotărârilor acestuia;”

din același regulament, propun adoptarea.

Consilier Local P.E.R.,

Teodor Ioan Mârza