Comunicate ISPRI, INSCOP

Comunicatul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române cu privire la Barometrul de Opinie Publică

În urma şedinţei Biroului prezidiului Academiei Române de miercuri, 15.05.2019, ora 9.00, desfășurată în prezența Președintelui Academiei Române, dl Ioan Aurel Pop, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române vine cu următoarele precizări:

  1. Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române (ISPRI), ca instituție autonomă, cu personalitate juridică, își poate selecta singur temele și obiectivele de cercetare, în acord cu profilul și obiectivele instituției și în consultare cu Academia Română (AR).
  2. AR nu este responsabilă în niciun fel de rezultatele cercetăriilor desfășurate de institutele din subordine, dar sprijină orice demers de cercetare științifică, în orice domeniu, care vine în concordanță cu agenda de cercetare a respectivelor institute. Barometrul de opinie prezentat în Aula Academiei Române în ziua de luni 13 mai 2019, este în concordanță cu agenda de cercetare a ISPRI și a fost realizat strict în conformitate cu aceste obiective. ISPRI a realizat, în parteneriat cu institutul Inscop Research, primul Barometru de opinie al după 2007, realizat profesionist, științific și pe toate dimensiunile societății românești: socială, politică, economică, financiară, politică externă și de securitate etc.
  3. Barometru cuprinde circa 100 de întrebări, din domenii diverse, altele decât cel politic. Nu a existat și nu există vreo tentă politică sau electorală în acest demers care să poată fi reproșată cuiva, fie inițiatorului al proiectului (ISPRI), fie realizatorului tehnic (INSCOP Researh) fie instituției diriguitoare (AR). De altminteri, cu ocazia prezentării publice (vezi aici), aceste precizări au fost făcute explicit și repetat de către vorbitorii la eveniment (acad. Victor Voicu, vice-președinte al Academiei Române, prof. Univ. Dumitru Sandu, prof. Univ. Dan Dungaciu, conf. Univ. Darie Cristea, cercetător Lucian Dumitrescu). Singura interpretare așa zis electorală a cercetării este analiza corelației dintre rezultatele votului și nivelul de participare la vot al populației. Stric pe baza acestei corelații au fost făcute estimările, sugerându-se limpede, argumentat științific/metodologic, că ierarhiile politice finale se vor decide pe baza acestui criteriu. În acest spirit cercetarea a prezentat mai multe variate de rezultate, în funcție de criteriul mai sus amintiti, sugerând și o serie de tendințe din această perspectivă. Nu există nicio altă implicație a cercetării noastre, după cum vom prezenta pe larg în materialele dedicate analizei rezultatelor (larics.ro, www.inscop.ro, www.ispri.ro).
  4. Precizăm și cu această ocazia că ISPRI și INSCOP Researh vor pune la dispoziția publicului și a specialiștilor nu doar rezultatele sondajului, dar și baza de date utilizată în acestă cercetare. Precizăm că acest demers este aproape unic pe piața cercetărilor de acest tip din România, dar care vine să probeze, odată în plus, buna credință a celor care au realizat cercetarea.
  5. În concluzie: a. nu există nicio intenție politică sau electorală în demersurile de cercetare ale institutelor AR, și orice interpretare de acest tip este neinformată, neavenită și neconfromă cu realitatea. Reacția presei, de înțeles, poate, în atmosfera de campanie electorală, nu se poate substitui unui demers de bun simț, care înseamnă plecarea de la realități, de la cercetarea concretă, nu de la relatări (de multe ori) partizane și simpliste; b. nu există niciun război între AR și institutele sale, după cum abuziv și neadevărat au acreditat unele organe de presă. Există doar intenția fermă și declarată a AR și a institutelor din subordine de a nu se implica în demersuri de tip politic sau electoral.
  6. În ceea ce privește ISPRI, acesta își va continua activitatea pentru care funcționează sub egida AR. Rezultatele sale vorbesc de la sine despre rolul și menirea acestuia. De asemenea, va continua Barometrul de Opinie așa cum s-a angajat, ca un demes strict științific, academic, menit să dea seama nu doar de profilul actual, dar și de evoluția societății românești în ansamblul său. Dimensiunea politică este doar una dintre ele, nu singura, iar orice referire directă sau indirectă la acestă dimensiune va încerca să evite, ca și până acum, dar cu mai mult succes, orice tentă sau aluzie de tip electoral. Orice încercare de a denatura faptele, intențiile sau rezultateleo unor acțiuni ale ISPRI sau ale AR este neproductivă și nu ajută în niciun caz societatea românească, care vede în AR astăzi al treilea pilon al încrederii publice, după Armata Română și Biserica Ortodoxă.

Prof. Univ. Dr. Dan Dungaciu

Director, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române

Comunicat INSCOP

Referitor la unele informații apărute în spațiul public cu privire la ultima cercetare realizată de INSCOP Research, dorim să facem următoarele precizări:
1. INSCOP Research a realizat un sondaj de opinie la nivel național în perioada 12 aprilie – 3 mai 2019 la comanda LARICS – Laboratorul de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică, din cadrul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române. Aceste informații au fost incluse, de altfel în toate comunicările anterioare ale INSCOP Research referitoare la acest sondaj.
2. Sondajul de opinie, care include numeroase teme de cercetare de interes, a fost lansat public, în prezența unei numeroase asistențe, în Aula Academiei Române în data de 13 mai 2019, la ora 11. Evenimentul a fost organizat de către clientul care a comandat cercetarea. De asemenea, evenimentul, locația și titulatura acestuia, au fost anunțate public încă de săpătămâna trecută, printr-un comunicat de presă.
3. Denumirea cercetării ”Barometrul de opinie publică al Academiei Române” dată acestui sondaj de opinie a fost stabilită la propunerea instituției care a comandat cercetarea, respectiv a Laboratorului de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică, din cadrul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române. În calitate de furnizor de servicii în domeniul cercetării sociologice, INSCOP Research nu stabilește denumiri personalizate cercetărilor pe care le realizează. Atribuirea unei denumiri specifice pentru o anumită cercetare sociologică este decizia exclusivă a clienților noștri pe care o respectăm integral.
4. INSCOP Research apreciază eforturile constante ale LARICS – Laboratorul de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică, din cadrul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române de a pune la dispopziția opiniei publice date și analize riguroase, utile pentru cunoașterea evoluțiilor din societatea românească pe diverse domenii de interes.
5. În zilele următoare, INSCOP Research va publica, cu acordul clientului care a comandat cercetarea, date detaliate din acest sondaj de opinie pe următoarele teme: direcția țării și a Uniunii Europene, sursele de îngrijorare ale românilor și încrederea în instituții interne și internaționale, valorile naționale ale românilor, opiniile privind securitatea națională și politica externă, percepția populației asupra băncilor, consumul cultural, religiozitatea românilor și percepția asupra Bisericii. De asemenea, în perioada următoare, clientul care a comandat sondajul va pune la dispoziția publicului baza de date.
Mai multe informații privind poziția Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române pot fi găsite accesând linkul

https://larics.ro/wp-content/uploads/2019/05/Comunicat-ISPRI_Barometru-de-opinie-1.pdf