Controale DSVSA

Având în vedere evoluţia şi extinderea galopantă a pestei porcine africane (PPA) pe teritoriul României, în perioada 29 iulie – 11 august, în conformitate cu programul stabilit de către A.N.S.V.S.A. la nivel naţional, au fost efectuate controale zilnice, de către echipe de control formate din inspectori ai D.S.V.S.A. Bistriţa-Năsăud şi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa.

Acţiunile au vizat controlul în trafic, în special transportul de suine şi al cărnii/ produselor din carne de porc şi exploataţiile cu suine din zonele de risc (exploataţii cu porci ţinuţi în libertate sau semilibertate, exploataţii cu mai mult de 10 porci înregistraţi în BND, mijlocitori de animale, stâne etc.).

În timpul acestor activități au fost verificate un număr de 99 mijloace de transport şi 141 exploataţii, fiind constatate încălcări ale legislației sanitare veterinare în vigoare, în ceea ce priveşte:

  • vânzarea/cumpărarea animalelor fără documente sanitare veterinare;
  • eliberarea de documente sanitare veterinare de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit fără respectarea dispoziţiilor în vigoare;
  • deţinerea sau transportul de animale neidentificate și neînregistrate, fără documente sanitare veterinare;
  • proprietarul/deţinătorul nu a notificat, în termenul prevăzut de legislaţie, medicului veterinar evenimentele (cumpărare, vânzare, fătare, sacrificare pentru consum propriu) intervenite în explotaţie;
  • nerespectarea condiţiilor de biosecuritate;
  • transportul suinelor cu mijloace necorespunzătoare.

Pentru neconformităţile constatate, în conformitate cu H.G. nr. 984/2005, au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 37.300 lei şi 12 avertismente.

D.S.V.S.A. Bistriţa Năsăud reamintește crescătorilor de suine principalele măsuri care pot preveni apariţia PPA la exploataţiile de suine din judeţ:

– achiziționarea de porcine se va face doar din exploatații care nu au fost afectate de boală, exploatații care vor fi situate în localități ce nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește pesta porcină africană;

– porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploatația de origine și să fie înregistrate în BND pe exploatația respectivă;

– înainte de achiziționare, vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic și eliberarea documentelor sanitare veterinare;

– transportul porcinelor se va realiza cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, care în prealabil vor fi dezinfectate;

– la sosirea porcinelor în exploatații cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar oficial de la Circumsripția Sanitară Veterinară arondată, pentru introducerea în exploatație a porcinelor, prezentând către aceasta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploatația de origine;

– asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă;

– este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă;

– este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi

– este strict interzisă vizitarea exploatației și în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care dețin porci în propriile exploatații, sau de vizitatori care au legătură cu mediul silvatic;

– periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor;

– se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor;

– porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;

– este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;

– anunțarea imediată a pierderii crotaliilor, a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor sau în cazul observării la nivelul localității a comercianților ilegali de animale, la D.S.V.S.A. Bistriţa Năsăud, telefon 0263.224974.

Totodată D.S.V.S.A. Bistriţa Năsăud vă informează că achiziționarea de suine de la persoane necunoscute, fără documente sanitare veterinare reprezintă un risc major de apariție a Pestei Porcine Africane în județ. În acest caz proprietarii de animale pot fi sancționați conform H.G. nr. 984/2005, cu modificările ulterioare, situaţie ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. nr. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul apariției PPA.

Director executiv,

Dr. Bogolin Ioan