Controale și măsuri DSVSA

Subiect: Intensificarea controalelor oficiale și măsuri care trebuie dispuse pentru prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare, precum și pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA) în perioada Sărbătorilor de iarnă 2020 – 2021

În scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare în perioada Sărbătorilor de iarnă, când, în mod tradițional, consumul unor cantități de alimente de origine animală crește, precum și pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA), este necesară dispunerea unor măsuri specifice, precum și intensificarea controalelor sanitare veterinare în vederea verificării condițiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate și valorificate carnea de porc și alte alimente de origine animală destinate consumului uman. Astfel, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bistrița-Năsăsud, a stabilit un program de lucru pentru perioadele 03.12.2020 – 24.12.2020 și 28.12.2020-07.01.2021, în baza căruia toți medicii veterinari din cadrul DSVSA, circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale (CSVSAO), să efectueze controale oficiale în scopul verificării modului în care sunt respectate condițiile sanitare veterinare în abatoare, unitățile de tranșare a cărnii, unitățile de procesare și depozitare a alimentelor de origine animală, precum și în unitățile de de vânzare cu amănuntul. Vor fi organizate controale tematice pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din sectorul alimentar, a cerințelor Directivei 2002/60 privind combaterea pestei porcine africane (PPA), a condițiilor sanitare veterinare și de siguranța alimentelor referitoare la trasabilitatea, ambalarea, transportul, depozitarea și comercializarea cărnii proaspete de porc, precum și a modului de marcare și certificare a cărnii proaspete, a cărnii tocate, a cărnii preparate și a produselor din carne de porc, sau care conțin carne de porc, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/709/UE.

Totodată, vor fi verificate în trafic, cu sprijinul reprezentanților Inspectoratului de Poliție Jiudețeană Bistrița-Năsăud, mijloacele auto, în vederea verificării mișcării  porcinelor vii, provenite din gospodăriile populației situate în zonele afectate de PPA, precum si a cărnii proaspete de porc, a cărnii tocate, a cărnii preparate și a produselor din carne de porc, destinate consumului propriu și care au fost obținute de la porcii vii  proveniți din exploatațiile non-protesionale situate în zonele aflate sub restricții, ca urmare a evoluției unor tocare de PPA, incluse în PARTEA III a Anexei la Decizia Comisiei 2014/709/UE, cu modificările și completările ulterioare.

D.S.V.S.A. Bistriţa-Năsăud reaminteşte consumatorilor/proprietarilor de animale, următoarele recomandări:

– să achiziționeze produse alimentare numai din unităţi sau spaţii autorizate sanitar veterinar. Aceasta înseamnă că produsele de origine animală sau non-animală au fost supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi nu constituie un pericol pentru sănătatea publică;

– să nu consume carnea obţinută de la porcii sacrificaţi în gospodăria proprie până nu obţin, de la medicul veterinar, rezultatul examinării pentru Trichinella spp., cu rezultat negativ. Trichineloza este o boală parazitară, ce se transmite de la animale la om, fiind produsă de un parazit numit Trichinella Spiralis. Principalul rezervor (sursă de infestare) al acestui parazit îl constituie animalele din preajma locuinţei omului, cum ar fi: şobolanii, şoarecii, carnivorele domestice (câinele şi pisica). Omul se îmbolnăveşte numai în urma consumului de carne infestată provenită de la porc domestic, cal, nutrie, mistreţ, urs, etc.

Având în vedere existenţa cazurilor de trichineloză, atât la porcul domestic cât şi la vânatul sălbatic, reamintim crescătorilor de animale că sacrificarea porcului şi consumarea produselor obţinute de la acestea, în familie, fără controlul sanitar veterinar al stării de sănătate a animalului şi a salubrităţii cărnii obţinute, poate avea consecinţe grave. Este interzisă comercializarea cărnii obținută în urma sacrificării tradiționale pentru consum public (magazine, unități de alimentație publică, piețe agroalimentare, etc) sau către terțe persoane, această carne fiind destinată doar consumului propriu, în familie.

În vederea efectuării examenului trichineloscopic, se recoltează o probă de carne cu greutatea de aproximativ 100-150 grame din pilierii diafragmatici, sau, dacă aceştia lipsesc, din partea musculară a diafragmei situată în apropierea coastelor sau a sternului, din musculatura limbii, muşchii maseteri sau cei abdominali.

Pentru probele recoltate de la porcii sacrificaţi în gospodăriile populaţiei, proprietarii se pot adresa medicilor veterinari de libera practică de la Circumscripţiile Sanitare Veterinare de Asistenţă din județ, medicilor veterinari oficiali de la Circumscripţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale (Bistriţa, Beclean, Năsăud, Sângiorz-Băi), precum şi Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud (numai pentru confirmare, prin metoda digestiei artificială), care vor funcţiona zilnic între orele 8.30 -16.30 (luni-sâmbătă) respectiv 10-14 (duminica).

Examinarea trichineloscopică se face contra cost (20 lei + TVA, la analizele efectuate prin metoda examinării directe, respectiv 74 lei + TVA, prin metoda digestiei artificiale, pentru confirmare – în cadrul LSVSA).

Proprietarii sunt obligaţi să predea, medicilor veterinari, odată cu proba adusă la examinare, crotaliile de la porcii sacrificaţi, în vederea operării şi scăderii acestora din Baza Naţională de Date.

În conformitate cu prevederile HG nr. 1214/2009 cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii ai căror porci au fost diagnosticaţi cu Trichinella Spiralis, vor fi despăgubiţi la valoarea prețului de piață a animalului, în cazul în care aceştia sunt deţinuţi cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, cu referire la declararea şi înregistrarea obligatorie în registrul agricol şi în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor.

Consumatorii pot adresa sesizări, în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, la numărul de telefon al D.S.V.S.A. Bistrița-Năsăud 0263224974, 0733014054, Fax 0263206029 sau la adresa de e-mail: office-bistrita-nasaud@ansvsa.ro.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Romulus BIȚA