CPECA: Raport de activitate

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG BISTRIȚA-NĂSĂUD ÎN ANUL 2019

Săptămâna trecută, reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Bistrița-Năsăud au participat la prezentarea activităţii desfăşurate în anul 2019, bilanț susținut de către șeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CRPECA) Cluj-Napoca.

Activitatea s-a desfăşurat în sala de video conferinţă a Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj, în prezenţa domnului prefect Mircea ABRUDEAN, a domnului judecător Cristi DANILEȚ și a reprezentanţilor instituţiilor publice locale şi a organizaţiilor neguvernamentale cu atribuţii în reducerea cererii şi ofertei de droguri la nivelul judeţului Cluj.

Şeful CRPECA Cluj-Napoca a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2019, la nivelul Centrului Regional Cluj-Napoca (Centrele Judeţene: Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj şi Cluj).

De asemenea, acesta a evidenţiat evoluţia fenomenului drogurilor în România conform datelor din Raportul Național privind situația drogurilor din România 2019 (http://ana.gov.ro/wp-content/uploads/2020/01/RN_2019_15.01.20.pdf) şi noua abordare a problematicii antidrog, care se va axa în continuare pe obiectivele Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020, cu urmărirea atentă a desfășurării activităţilor din Planul de Acţiune 2017-2020. Acestea vor fi subsumate acţiunilor specifice, vizând cei doi piloni, şi anume reducerea cererii şi ofertei de droguri.

Pe plan local, pe întreg parcursul anului 2019, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud a desfăşurat activităţi de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar, familial şi în comunitate, cursuri de formare în domeniul drogurilor, precum şi activităţi specifice de asistenţă integrată acordate consumatorilor de droguri.

În conformitate cu activităţile prevăzute în Planul de acţiune pentru perioada 2017-2020 al Strategiei Judeţene Antidrog 2013 – 2020, prevenirea consumului de droguri în şcoală a reprezentat partea cea mai intensă în cadrul activităţilor de prevenire, cele  mai multe acţiuni adresându-se elevilor, aflaţi conform statisticilor, la vârsta de debut în consumul de alcool, tutun și droguri. Aceste activităţi au fost desfăşurate prin operaționalizarea parteneriatelor interinstituționale, atât în cadrul proiectelor naţionale iniţiate de către Agenția Națională Antidrog, dar și în cadrul unor proiecte locale iniţiate de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, de către unitățile de învățământ din județ sau de către alte instituții cu atribuții în îndeplinirea obiectivelor din Planul Județean de Acțiune 2017-2020.

Rezultatele care vizează componenta deprevenire a consumului de droguri au constat în informarea, educarea și conștientizarea populației generale, școlare și a grupurilor vulnerabile privind efectele consumului de alcool, tutun și droguri, precum și dezvoltarea și consolidarea unor atitudini, practici și abilități personale cu rol de factori de protecție în prevenirea consumului de droguri (abilități de comunicare asertivă, gestionarea emoțiilor, gestionarea stresului și a agresivității, rezolvarea de probleme, abilitatea de a face față presiunii grupului, de adoptare a deciziilor, etc) reliefate prin activităţile specifice desfăşurate, la nivel județean, în cadrul campaniilor şi proiectelor antidrog.   

Astfel, în anul 2019, la nivelul CPECA Bistrița-Năsăud, au fost implementate 19 proiecte și campanii de prevenire în şcoală, familie şi comunitate, ce au totalizat 795 activităţi desfăşurate la nivel local, în mediul urban şi rural: beneficiari direcţi – 15.519 copii, elevi, cadre didactice, tineri, adulţi, specialişti, voluntari, etc. Alături de specialiştii şi voluntarii antidrog ai Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, au fost implicaţi şi specialişti din alte instituţii cu atribuţii în domeniu sau reprezentanţi ai societăţii civile (Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud, Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean , Inspectoratul pentru  Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Bistrița-Năsăud și organizații neguvernamentale din județul Bistrița-Năsăud).

Totodată, în anul 2019, la nivel județean, au fost realizate un număr de 45 sesiuni de formare și informare cu tematică antidrog, la care au participat diverse categorii profesionale (profesori, medici, psihologi, polițiști, preoți).

De asemenea, au fost desfăşurate activităţi în cadrul proiectelor şi programelor naţionale de prevenire (exemple: Proiectul–concurs „Mesajul meu antidrog, ediția a-XV-a”; Proiectul „Necenzurat”; Proiectul  „Fred Goes Net”, Cum să creştem sănătos”,ABC – ul emoţiilor”, „Pinocchio” și „Creativ).

În ceea ce privește componentade asistenţă a consumatorilor de droguri, au fost oferite informaţii pentru 78 persoane, au fost realizate 37 evaluări medicale, psihologice şi sociale, 204 intervenţii individuale (psihologice și sociale) şi 98 şedinţe de management de caz acordate beneficiarilor și familiilor acestora.

Și în anul 2019, continuarea aplicării prevederilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a intrării în vigoare în 2014 a Codului Penal, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a reprezentat o importantă sursă de referință pentru consumatorii de droguri admiși la tratament în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud. Conform art. 19din actul normativ invocat mai sus, în cazul săvârșirii infracțiunilor de cultivare, producere, fabricare, experimentare, extragere, preparare, transformare, cumpărare sau deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, procurorul dispune, în termen de 24 de ore de la începerea urmăririi penale, evaluarea consumatorului de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri. Astfel, au fost întocmite şi trimise DIICOT un număr de 23 de rapoarte de evaluare și 18  planuri individualizate de asistență.

Principalele obiective şi priorităţi ale Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud pentru perioada următoare privesc consolidarea colaborării cu instituţiile publice, ONG-uri şi mass media, pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul prevenirii şi a asistenţei, precum şi atragerea de fonduri pentru aceste activităţi și în mod special extinderea rețelei de prevenire care să cuprindă, profesori diriginți, consilieri școlari, personal medical și alți specialiști ce vor fi instruiți prin workshopuri/cursuri de formare de bază în domeniul adicțiilor și care vor fi susținute de către specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud.

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud