Deversări în râul Bistrița

ABA Someș-Tisa – Precizări privind sesizarea unor deversări în râul Bistrița

Ca urmare a apariției în spațiul public a unei filmări care sesizează deversări directe ale apelor uzate în râul Bistrița, în municipiul Bistrița, specialiștii Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa (ABA Someş-Tisa) aduc următoarele precizări:

Ca urmare a filmării menționate, reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Bistrița-Năsăud, însoțiți de reprezentantul SC Aquabis SA au verificat în teren, în data de 6 martie 2020, cele cinci deversoare autorizate pentru descărcarea de ape uzate, în amestec cu ape pluviale, în situații de precipitații abundente, situate pe malul drept al râului Bistrița.

În momentul efectuării controlului, s-au identificat evacuări, prin trei deversoare, din cele cinci. Au fost prelevate probe de apă, iar rezultatele analizelor de laborator realizate au indicat faptul că se deversau ape uzate, în amestec cu ape pluviale, în râul Bistrița. Subliniem că din monitorizările calitative ale cursului de apă, în secțiunile amonte și aval de aceste evacuări, se constată că nu există impact asupra calității apei, corpul de apă menținându-și potențialul ecologic moderat .

Reţeaua de canalizare administrată de SC Aquabis SA este reglementată prin Autorizaţia de Gospodărirea Apelor nr. 27/11.03.2019, eliberată de către ABA Someș-Tisa, conform legislației în vigoare. Cu toate acestea, operatorul de apă nu a respectat obligaţia stipulată în actul de reglementare menționat, respectiv: ”Să anunţe la SGA Bistriţa-Năsăud, situaţiile excepționale, când este necesară descărcarea directă de ape uzate, în amestec cu ape meteorice, în emisar şi să efectueze monitorizarea cantitativă şi calitativă a apelor evacuate, în perioada descărcării”.

Directiva Ape Uzate 91/271/CEE prevede că modul de gestionare a evacuărilor de ape uzate, combinate cu ape pluviale, în cazul precipitațiilor abundente, este stabilit la nivelul fiecărui stat membru.

Subliniem că vom realiza în continuare verificarea condițiilor în care s-au produs aceste deversări în râul Bistrița și totodată, lansăm un apel cetățenilor să ia atitudine și să sesizere orice situații, care reprezintă factori de risc pentru calitatea apelor. Specialiștii instituției noastre se deplasează cu celeritate la orice sesizare, în lipsa acestora fiindu-ne greu, aproape imposibil să identificăm toate situațiile în care se produc încălcări ale legislației în vigoare.

Compartimentul  de presă al Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa