Dezbatere publică: Amenajament pastoral pentru pajiștile din UAT Bistrița

U.A.T. MUNICIPIUL BISTRIȚA – COMISIA DE AMENAJAMENT PASTORAL, anunţă organizarea dezbaterii publice privind proiectul de hotărâre ”Amenajament pastoral pentru pajiștile din UAT municipiul Bistrița pentru perioada 2019-2029”, cu intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului Local al municipiului Bistriţa în şedinţa ordinară din luna aprilie 2019.

Dezbaterea va avea loc joi, 18 aprilie, de la ora 16.00, în sala mare de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, www.primariabistrita.ro, Secţiunea CONSILIUL LOCAL – Proiecte de hotărâri cu caracter normativ şi la Centrul de relaţii publice al Primăriei, în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2.