DJST: Anunț tabere

Având în vedere:

– situația creată de pandemia SARS CoV 2, la nivel internațional și național pentru prevenirea răspândirii virusului în rândul copiilor și tinerilor;

– adresa Institutului Național de Sănătate Publică 9594/26.06.2020, înregistrată la Ministerul Tineretului și Sportului (Direcția Activități pentru Studenți) cu nr. 466/30.06.2020 prin care se comunică faptul că autoritățile sanitare nu sunt de acord cu organizarea de tabere,

– adresa Ministerului Tineretului și Sportului nr. 468/01.07.2020 ,

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud comunică faptul că în anul 2020, până la emiterea de noi dispoziții legale, nu va organiza tabere la Centrul de Agrement Sângeorz-Băi.