Documente unicat la Muzeu

Anul acesta sărbătorim 101 de ani de la Marea Unire şi cum putem onora mai frumos memoria înaintaşilor dacă nu punctând, prin documente, peste 700 de ani din istoria noastră locală şi naţională.

Vor fi expuse în premieră 21 de documente unicat, din patrimoniul naţional, documente care vorbesc despre identitatea noastră naţională şi culturală, dar şi despre efortul realizat de către înaintaşii noştri de a fi uniţi sub acelaşi steag. Va fi marcat fiecare moment  care a dus la înfăptuirea actului de la 1 Decembrie: 1600, 1848, 1859, 1877, 1918.

Alături de aceste documente vor fi expuse şase privilegii acordate burgului Biştriţa (din anii 1291, 1330, 1353, 1453, 1456, 1459), pentru că noi, bistriţenii, trebuie să fim mândri de vechimea, istoria şi tradiţia acestui oraş.

Expoziţia va fi întregită de cele 24 de drapele istorice, aflate pentru prima dată în cadrul unui eveniment tematic. Steagurile au fost prezentate publicului în acest an cu ocazia Zilei Naţionale a Drapelului.

Vă aşteptăm pe 29 noiembrie 2019, ora 1100, la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, sala Tezaur!

Cu stimă,

dr. Cornelia Vlaşin, şef serviciu Arhivele Naţionale Bistriţa-Năsăud

drd. Lavinia Moldovan, director Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud

Redăm în extenso regestrele documentelor:

1. 1291, februarie 10

Privilegiul acordat de Regele Andrei al III-lea prin care bistriţenii sunt scutiţi de dări în urma năvălirii tătarilor.

Pergament, sigiliu atârnat, căzut, scris în latină.

SJAN Cluj, Fond Primăria oraşului Bistriţa, nr. 0002-8-1291.02.10

2. 1330,decembrie 10

Privilegiul Reginei Elisabeta prin care locuitorii Bistriţei aveau dreptul de a fi judecaţi doar de rege, de un comite ales de rege sau de judele ales de ei.

Pergament, sigiliu atârnat, căzut, scris în latină.

SJAN Cluj, Fond Primăria oraşului Bistriţa, nr. 0006-14-1330.12.10

3. 1353, aprilie 24

Privilegiul Regelui Ludovic I prin care se acorda oraşului Bistriţa dreptul de a ţine târg anual de Sf. Bartolomeu.

Pergament, sigiliu dublu atârnat, căzut, scris în latină.

SJAN Cluj, Fond Primăria oraşului Bistriţa, nr. 0008-25-1353.04.24

4.  1453, iulie 22

Privilegiul lui Iancu de Hunedoara, comite pe veci al Bistriţei şi căpitan suprem al Ungariei, prin care acordă oraşului Bistriţa dreptul de a participa la adunarea celor 7 scaune săseşti.

Pergament, sigiliu atârnat, căzut, scris în latină.

SJAN Cluj, Fond Primăria oraşului Bistriţa, nr. 0088-134-1453.07.22

5. 1459, februarie 24

Privilegiul regelui Mathia Corvinul privind recunoaşterea privilegiului acordat de tatăl său bistriţenilor.

Pergament, sigiliu atârnat, căzut, scris în latină.

Fond Primăria oraşului Bistriţa, nr. 0099-145-1459.02.24 

6. 1599, noiembrie 10

Scrisoarea Domnitorului Mihai Viteazul prin care anunţă juraţii Bistriţei despre mutarea Dietei de la Cluj la Alba Iulia din 20 noiembrie.

Hârtie, cerneală neagră, filigran, lb. maghiară, pecete inelară timbrată, semnătura domnitorului cu litere latine.

SJAN Cluj, fond Primăria oraşului Bistriţa, nr. 6440

7. 1599, noiembrie 10

Scrisoarea Domnitorului Mihai Viteazul către Ioan Budaker, primarul oraşului Bistriţa, prin care mulţumeşte pentru sprijinul primit.

Hârtie, cerneală neagră, filigran, lb. maghiară, inscripţie în chirilică, pecete domnească aplicată, semnătura domnitorului cu litere latine.

SJAN Cluj, fond Primăria oraşului Bistriţa, nr. 6446

8. 1599, noiembrie 14

Scrisoarea Domnitorului Mihai Viteazul cere judelui Bistriţei să vină în ajutorul postelnicului Dima şi spătarului Teodor, trimişi să confişte averea unor nobili fugari.

Hârtie, cerneală maro, filigran, lb. maghiară, pecete domnească aplicată, semnătura domnitorului cu litere latine.

SJAN Cluj, fond Primăria oraşului Bistriţa, nr. 6445

9. 1599, noiembrie 17

Scrisoarea Domnitorului Mihai Viteazul către primarul oraşului Bistriţa, prin care cere protejarea familiei lui Gaspar Bornemisa.

Hârtie, cerneală maron, filigran, lb. maghiară, inscripţie în chirilică, pecete domnească aplicată, semnătura domnitorului cu litere latine.

SJAN Cluj, fond Primăria oraşului Bistriţa, nr. 6450

10. 1599, decembrie 18

Scrisoarea Domnitorului Mihai Viteazul prin care poruncea bistriţenilor să dea cereale lui Bodoni, o parte pentru cetatea Gherlei, o parte pentru voievod.

Hârtie, cerneală neagră, filigran, lb. maghiară, pecete domnească aplicată, semnătura domnitorului cu litere chirilice.

SJAN Cluj, fond Primăria oraşului Bistriţa, nr. 6477

11. 1600, ianuarie 11

Scrisoarea Domnitorului Mihai Viteazul prin care porunceşte oraşului Bistriţa să procure şi să trimită „degrabă“ la Alba Iulia, pentru bucătărie, 200 de găini, 100 de gâşte, 6 găleţi de unt curat, preţul acestora urmând să fie scăzut din impozit.

Hârtie, cerneală neagră, filigran, lb. maghiară, pecete inelară timbrată, căzută, semnătura domnitorului cu litere chirilice.

SJAN Cluj, fond Primăria oraşului Bistriţa, nr. 6440

12. 1653, noiembrie 26

Scrisoarea domnului Moldovei, Gheorghe Ştefan, adresată lui Ioan Kemeny, principele Transilvaniei, prin care îi aduce la cunoştiinţă o eventuală plecare a tătarilor aflaţi în Polonia.

Hârtie, cerneală neagră, filigran, lb. maghiară, pecete inelarăîn ceară roşie, semnătura domnului cu litere chirilice.

SJAN Bistriţa- Năsăud, Fondul Iulian Marţian, nr. 145, d. 5.

13. 1848, martie

Circulară emisă la Blaj prin care se solicită liniştirea populaţiei şi ascultarea faţă de legi.

SJAN Bistriţa- Năsăud, Fondul Vicariatul Rodnei, registrul nr. 1561

14. 11.08.1849

Înştiinţarea guvernatorului Transilvaniei Ludovic Wohlgemuth privind dezarmarea la nivelul Transilvaniei;

SJAN Bistriţa- Năsăud, Fondul Iulian Marţian, nr. 15, f. 15

15. 11.08.1849

Prochemăciune către locuitorii Transilvaniei privind numirea lui Ludovic Wohlgemuth  – guvernator al Transilvaniei;

SJAN Bistriţa- Năsăud, Fondul Iulian Marţian, nr. 15, f. 20,

16. 1858

Constituţiunea Principatelor unite Moldova şi România în urmarea Tratatului de stat din 19 August 1858;

SJAN Bistriţa- Năsăud, Fondul Ioachim Mureşan, nr. 152

17. 1859

Cartea omagială a junimii moldo-valahe din Viena, dăruită domnitorului Al. I Cuza;

SJAN Bistriţa- Năsăud, Fondul Ioachim Mureşan, nr. 83

18. 1878

Resbelu Orientalu Ilustratu, volum dedicat Războiului de Independenţă, editat de  către profesorii năsăudeni, A.P. Allessi şi Massim Pop, 1878.

SJAN Bistriţa- Năsăud, Biblioteca documentară

19. 1918

Proces-verbal al adunării Cercului electoral Năsăud privind alegerea celor 5 delegaţi care să participe la Adunarea de la Alba Iulia;

SJAN Bistriţa- Năsăud, Fondul Dumitru Nacu, nr. 15/3

20. 1940

Liste cu membrii voluntari din localitatea Bistriţa care au făcut parte din legiunile române în timpul Primului Război Mondial;

SJAN Bistriţa- Năsăud, Fondul Prefectura Judeţului Năsăud, nr.74

21. 1940

Liste cu membrii voluntari din judeţul Năsăud care au făcut parte din  legiunile române în  timpul Primului Război Mondial;

SJAN Bistriţa- Năsăud, Fondul, Dumitru Nacu nr.15/1