DSVSA: Controale lapte

Având în vedere atribuțiile și responsabilitățile A.N.S.V.S.A. cu privire la verificarea implementării legislației sanitar-veterinare în domeniul producției, colectării, procesării și comercializării laptelui crud, în perioada 15 februarie – 15 martie 2021, inspectorii DSVSA Bistrița-Năsăud au efectuat controale la toate tipurile de unități supuse controlului sanitar veterinar, din domeniul laptelui, repectiv:

– exploatații comerciale (ferme)/exploatații non-profesionale de animale producătoare de lapte, care livrează lapte la centrele de colectare/unitățile de procesare a laptelui;

– centre de colectare a laptelui;

– unități de procesare a laptelui materie-primă, autorizate/înregistrate sanitar veterinar.

Controale realizate:

 • 115 controale în exploatații de vaci producătoare de lapte, din care 78 la exploații comerciale și 37 la exploatații non-profesionale;
 • 57 controale în centrele de colectare lapte;
 • 5 controale în unitățile autorizate sanitar veterinar pentru efectuarea de schimburi intracomunitare;
 • 11 controale în unitățile de procesare lapte înregistrate sanitar veterinar (centre de prelucrare lapte independente/integrate în exploatații).

Neconformități constatate:

La exploatațiile comerciale și la exploatațiile non-profesionale, de vaci producătoare de lapte:

 • nerespectarea regulilor privind igiena mulsului;
 • vânzarea sau cumpărarea animalelor fără documentele prevăzute de legislație;
 • nerespectarea condițiilor de biosecuritate;
 • registrul de exploatație incomplet/completat necorespunzător;
 • nerespectarea cerințelor de protecție și bunăstare animală.

La centrele de colectare lapte:

 • neîntreținerea corespunzătoare a spațiilor și echipamentelor destinate depozitării laptelui crud materie primă;
 • neasigurarea facilităților de încalzire a apei;
 • echipamente de protecție sanitară incomplete;
 • utilizarea substanțelor de igienizare neconforme;
 • nu s-a putut face dovada atestării stării de sănătate a personalului;
 • desfășurarea activității de colectare lapte-materie primă, în spații neautorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și fără a îndeplini cerințele de igienă.

La unitățile de procesare lapte înregistrate sanitar veterinar (centre de prelucrare lapte independente/integrate în exploatații):

 • deficienţe structurale (tavan, pereţi, paviment neîntreţinute corespunzător);
 • igienă necorespunzatoare a spaţiilor şi echipamentelor de lucru.

La unitățile de procesare a laptelui, autorizate sanitar veterinar, nu s-au depistat deficiențe majore.

Sancțiuni aplicate:

Total sancțiuni: 32, în valoare de 47300 RON, din care:

 • 11 sancțiuni contravenționale, în valoare de 13500 RON și 11 avertismente, la exploatațiile comerciale de vaci producătoare de lapte;
 • 3 sancțiuni contravenționale, în valoare de 6600 RON, la exploatațiile non-profesionale;
 • 5 sancțiuni contravenționale, în valoare de 16000 RON la centrele de colectare lapte;
 • 2 sancțiuni contravenționale, în valoare de 11200 RON la centrele de prelucrare lapte independente.

Controalele oficiale, stabilite conform Programului strategic, efectuate de către inspectorii D.S.V.S.A., precum și controalele tematice dispuse de către A.N.S.V.S.A., vor continua și în periada următoare pentru toate domeniile de activități supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor (carne și preparate din carne, pește și produse de pescuit, ouă, produse de panificație și alte produse de origine non-animală).

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Romulus BIȚA