Facilități fiscale

Facilitățile fiscale pentru contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități au fost prelungite

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca informează ca fost aprobată scutirea de la plata impozitului specific unor activități pentru anul 2021, pentru o perioadă de 90 de zile, calculată începând cu data de 1 aprilie 2021, pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, prin O.U.G.19/25.032021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal, publicatã în M.O. nr. 315 din 29 martie 2021.

Astfel, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2021, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu numărul de zile obținut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de 90 zile, calculate începând cu data de 1 aprilie 2021 și a numărului de 90 de zile calendaristice, prevăzut la art. XXV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, respectiv calculate începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Informații suplimentare  se pot obtine utilizând „Formularul de contact’’, disponibil pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscalã, www.anaf.ro, sau telefonic prin contactarea Serviciului de asistență telefonica a contribuabililor-Call-center, la numărul  de telefon 031.403.91.60.

Baza legala:

  -ART. I din OUG nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal                

Sef administratie,                                                

Dorina Sanda CICIOC