Garda de Mediu: Reclamații

Având în vedere numărul mare de sesizări (în numar de 10, în perioada 09.02.2022-16.03.2022) înregistrate la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bistrița-Năsăud cu privire la plimbarea câinilor în afara spațiilor amenajate, respectiv pe spațiul verde situat între blocurile din Municipiul Bistrița, AVERTIZĂM cetățenii că, potrivit Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, art. 21, lit. m, “plimbarea și îmbăierea câinior și a altor animale în afara spațiilor amenajateconstituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională potrivit art. 23, alin. 1, lit. b, de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice și de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice.

Atragem atenția că plimbarea câinilor nu este permisă pe spațiile verzi  (parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate, păduri de agrement)!

Deținătorii de câini au obligația de a utiliza pungi pentru colectarea dejecțiilor.

COMISAR ŞEF

Grațian MORARIU