GM: Inechități salariale

Sindicatul Național al Garzii de Mediu consideră că prin nepunerea in aplicare a Ordinului ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1006/29.06.2021 prin care se elimina inechitatile salariale din cadrul GNM, sunt afectate grav nu numai interesele angajaţilor instituţiei, dar și activitatea acestora în îndeplinirea atribuţiilor de inspecţie şi control.

Subliniem că deşi are o răspundere uriaşă în ceea ce priveşte protejarea mediului, Garda Nationala de Mediu a rămas instituţia cu cei mai prost plătiţi funcţionari publici, în condiţiile în care are responsabilitatea de a acţiona non-stop împotriva poluării aerului, apei, solului, subsolului, împotriva importurilor ilegale de deşeuri si substante chimice, a mirosului, zgomotului, a celor care distrug pădurile, biodiversitatea, ariile protejate etc.

Este inadmisibil ca în anul 2021 să existe comisari de mediu care primesc un salariu de 2660 lei pe lună, cu mult sub salariul mediu pe economie. în situaţia în care România se confruntă cu numeroase ameninţări faţă de mediul înconjurător și sănătatea publică, Garda Națională de Mediu joacă rolul cel mai important în depistarea contravenţiilor şi a infracțiunilor în domeniul criminalității de mediu.

Astfel, in perioada ianuarie-septembrie 2021 au fost realizate un numar de 26.528 controale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 80.351.211 lei. De asemenea, în aceeași perioadă au fost emise 285 de dispozitii de sistare a activităţii, 43 de propuneri de suspendare a autorizaţiilor de mediu, au fost facute 104 sesizări penale și au fost confiscate un număr de 112 mijloace auto, toate aceaste cu un efectiv de 450 de comisari, la nivelul întregii țări.

În aceste condiţii, GNM este și o instituţie puternic subdimensionată, în ţara noastră raportul fiind un singur comisar de mediu la 40.000 de locuitori. Subliniem faptul că, pentru Uniunea Europeană, mediul reprezintă o prioritate, context în care, ultima evaluare a GENVAL a confirmat situatia dificilă a Gărzii Naționale de Mediu din România.

Din păcate, prin tergiversarea punerii in aplicare a Ordinului nr 1006/2021 se încalcă recomandările internaționale și se pune în pericol activitatea instituţiei. Având în vedere această situație, Sindicatul Naţional al Garzii de Mediu va acționa pe toate căile legale pentru a apăra interesele angajaţilor instituţiei și pentru satisfacerea condiţiilor minimale, fără de care activitatea GNM nu se poate desfăşura în condiții normale.