Groapă de gunoi ilegală

Către,

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în atenția președinte Adi CROITORU  

Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, în atenția prefectului Eugen CURTEANU

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în atenția președinte Radu MOLDOVAN

Primăria comunei Mărișelu, în atenția primar Călin-Horia PETRUȚ și a Consiliului Local

Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud, în atenția director Teodor HĂȘMĂȘAN

Comisariatul Gărzii de Mediu Bistrița-Năsăud, în atenția comisar șef Grațian MORARIU

ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, în atenția director interimar Dragomir CÂMPAN

Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, în atenția director Anca ANDRIȚOIU

Stimate doamne,

Stimați domni,

În tot județul Bistrița-Năsăud, mediul natural este sufocat de deșeuri aruncate pe domeniul public, sau pe proprietăți private, un peisaj dezolant și totodată un real pericol pentru sănătatea publică. În acest context semnatarii acestei petiții, vă aducem la cunoștință un fapt deosebit de grav și ilegal, totodată, de agresare a mediului pe râul Șieu.

Locația identificată este pe malul stâng al râului Șieu, la aproximativ 50 m în aval de confluența cu râul Budac, comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud (coordonate Google maps.ro 47.0512983855, 24.4461355917. Sursa TrashOut ).

Mai exact este vorba de o groapă de gunoi ilegală, de dimensiuni impresionante, unde au fost depozitate tone de deșeuri menajere (PET, doze Al, sticlă, textile, materiale din activități de alimentație publică, etc – vezi foto atașate).

Groapa părăsită, rezultată în urma excavărilor ilegale de balast, este folosită de cel puțin 3 ani în scopul depozitării ilegale de deșeuri menajere și asimilabile. Aceste deșeuri sunt incinerate la intervale regulate de timp de către persoane neidentificate, eliberându-se în aer cantități mari de substanțe toxice specifice, cu efect cancerigen (dioxine, furani, etc).

În contextul epidemiologic actual, prezența depozitelor ilegale de deșeuri reprezintă un factor de risc suplimentar în răspândirea COVID-19. Astfel, primăriile au obligația să demareze, în regim de urgență, salubrizarea terenurilor pe care se află deșeuri abandonate. În toți acești ani, situația a fost adusă public la cunoștința instituțiilor abilitate și Primăriei Mărișelu (vezi sesizarea TrashOut), fără ca acestea să fi luat vreo măsură.      

Vă reamintim, că situația este cu atât mai dramatică cu cât această activitate se desfășoară în aria naturală protejată, SIT NATURA 2000 Șieu-Budac (ROSCI0400), locație în care a fost identificată o activitate intensă a speciei de interes conservativ – vidra (Lutra lutra, cod 1355) și aria naturală protejată de interes național 2.202 Masivul de Sare de la Sărățel.

Solicităm să dispuneți măsuri legale și urgente prin care să obligați la igienizarea zonei și îndepărtarea deșeurilor depozitate ilegal, refacerea malului și aducerea zonei la starea inițială.

Deoarece există suspiciuni că deșeurile vor fi acoperite cu pământ, într-un așa-zis proces de igienizare, solicităm ca pe tot parcursul lucrărilor (activități de igienizare manuală și/sau mecanică, transport, acoperire groapă, aplicare panouri avertizoare, etc) să fie anunțat în scris și telefonic, pentru a fi prezent din partea societății civile, în calitate de specialist în managementul deșeurilor, domnul Cristian ȚETCU, coordonator L’ets Do It, România! pentru județul Bistrița-Năsăud (e-mai: cristian.tetcu@gmail.com).

Cu stimă,

Partidul Verde, filiala Bistrița-Năsăud

Asociația Națională de Combatere a Braconajului și Poluării, filiala Bistrița-Năsăud

KILOMETRUL ALBASTRU Bistrița-Năsăud – Grup de inițiativă locală