IJJ: Bilanț 2020

Misiunile executate și rezultatele obținute de către efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud în anul 2020 

Marți, 26 ianuarie 2021 la sediul unității noastre, într-un cadru restrâns, impus de actualul context epidemiologic, a avut loc evaluarea activității desfășurate și a rezultatelor obținute de Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud în anul 2020. La activitate au participat prin intermediul sistemului videoconferință reprezentantul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – șeful Direcției Cabinet – col. Traian Mîrza, reprezentanții subunităților din teritoriu: Năsăud, Sîngeorz-Băi, Beclean, respectiv ai Posturilor Montane Rodna, Piatra-Fîntînele și Colibița.

La activitate au fost prezenți și reprezentanți ai instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne de la nivel județean: Prefectul județului B.-N. – Nechita Stelian Dolha, subprefectul județului B.-N. Eugen Dicones Curteanu, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție al județului B.-N. – comisar șef Mihai Ovidiu Lupșa și inspectorul șef al I.S.U. „Bistrița” al Județului B.-N. – col. dr. ing. Florea Constantin.

În anul care a trecut, principalele coordonate și acțiuni au avut o evoluție specifică cu o dinamică aparte, de la cea de normalitate socială la una inedită, specială, influențată de evoluția pandemiei de COVID-19 la nivel mondial.

În anul 2020, pentru realizarea unui echilibru între prevenție, dialog și impunerea legii, structurile de ordine publică au executat 8.799 misiuni de ordine publică,  în creștere cu 17,76 %, faţă de 7.472 misiuni în 2019.

Din analiza indicatorilor specifici rezultă faptul că in cursul anului 2020 am stopat activitățile infracționale in 458 cazuri, in creștere cu 140% și am sancționat componenta antisocială în 7.252 situații, in creștere cu 483%.  Situația operativă aparte și gradul de implicare al efectivelor de jandarmi și poliție a dus la o scădere  cu 15,12% a infracțiunilor stradale sesizate.

O atenţie deosebită a fost acordată dezvoltării Jandarmeriei Montane, prezenţa jandarmilor în această zonă asigurând turiştilor un grad sporit de siguranţă, garanţia unei intervenţii rapide şi eficiente în condiţii climaterice deosebite, precum şi o implicare activă, în acţiunile de protejare a mediului organizate independent in cadrul campaniilor naționale sau in colaborare cu alte organizații.  In anul de referință, un număr de 27 cetățeni s-au aflat in dificultate in zona montană iar colegii noștri i-au asistat cu profesionalism.

Printre provocările din perioada încheiată, amintim:

starea de urgență (cu impunerea unor măsuri nefamiliare populației, escortarea cetățenilor repatriați, asigurarea ordinii in zona centrelor de carantină, greutățile privind asigurarea protecței personalului propriu prin furnizarea echipamentelor de protecţie individuală)

sezonul estival (cu limitarea accesului publicului in zone turistice deosebit de populate)

starea de alertă, prelungită succesiv (cu adaptarea continuă la restricțiile impuse conform hotărârilor de guvern, gestionarea stărilor de nemulțumire ivite odată cu restricțiile)

carantinarea municipiului Bistrița (cu efortul forțelor MAI de restricționare a circulației, în ciuda deficitului de personal și în perioada cea mai nefavorabilă în privința condițiilor meteo, Bistrița fiind prima localitate ieșită din carantină la sfârșitul perioadei inițiale)

– cele două serii de alegeri și campaniile electorale aferente (au necesitat măsuri deosebite pentru a unii dezideratele privind asigurarea ordinii publică concomitent cu menținerea sănătății populației și a colegilor noștri)

sezonul rece și sărbătorile de iarnă (unde putem să ne aducem aminte de campania extraordinară în care într-o perioadă de doar 10 zile s-a reușit impreună cu colegii polițiști contactarea tuturor societăților cu activități in domeniul HoReCa, iar cu colegii din jandarmeria montană să finalizăm informarea privind prevederile legale a cetățenilor cu locuințe de vacanță, astfel încât anul 2020 să aibă cele mai liniștite sărbători.

Nu in ultimul rând, trebuie să apreciem profesionalismul colegilor care au reușit să indisponibilizeze in această perioadă un număr de 16.178 articole pirotehnice, care ar fi prezentat un risc deosebit dacă ajungeau in mâinile copiilor noștri.

În perioada de referință, s-au desfășurat acțiuni pe următoarele coordonate:

– misiuni de asigurare a ordinii publice;

– misiuni de menținere a ordinii publice în sistem integrat;

– misiuni pentru punerea în aplicare a măsurilor stabilite pe timpul stărilor excepționale (starea de urgență, starea de alertă);

– activităţi de prevenire şi combatere a faptelor antisociale;

– acțiuni în cooperare sau în colaborare cu alte instituții.

Pe segmentul protejării populației împotriva imbolnăvirii cu virusul SarsCov2 s-au desfășurat următoarele activități:

– S-a asigurat insoțirea coloanelor de mașini cu cetățeni reveniți în țară la debutul pandemiei. (au fost executate 41 de misiuni de însoțire a transporturilor spre centrele de carantină sau de tranzitare a județului).

– S-au instituit măsuri specifice pentru asigurarea securităţii celor 11 centre de carantină .

– Pe timpul starii de urgență și pe timpul carantinării municipiului Bistrița s-au realizat filtre rutiere in sistem mixt, pentru limitarea circulației rutiere.

– S-a asigurat o prezenţă activă în spațiul public prin patrulări și acțiuni punctuale.

S-a asigurat ordinea publică pe timpul manifestărilor publice permise de legislație, cu accent pe respectarea măsurilor epidemiologice atât de către organizatori, cât și de către toți participanții.

– S-a participat la verificarea persoanelor izolate/crantinate la domiciliu.

– S-a verificat respectarea măsurilor de suspendare/restricționare temporară a activității restaurantelor, hotelurilor, cafenelelor, cluburilor, cazinourilor, sediilor asociaţiilor şi altor localuri publice.

– S-au sprijinit autorităţilor responsabile în derularea anchetelor epidemiologice.

Regulile și restricțiile impuse de legislația specifică în vigoare, precum și politicile publice implementate strict pentru prevenirea și limitarea răspândirii comunitare a virusului SARS COV-2 au necesitat o abordare integrată interinstituțional pentru orientarea tuturor acțiunilor, astfel încât sa se armonizeze interesul legitim pentru realizarea obiectivului general de creștere a gradului de siguranță și protecție a cetățeanului.

Diminuarea numărului manifestărilor din spațiul public a generat o scădere semnificativă a misiunilor pentru protecţia participanţilor, a infrastructurii şi prevenirea tulburării ordinii şi siguranţei publice, astfel, în perioada de referinţă au fost executate 628 misiuni de asigurare a ordinii publice, în scădere cu 50,28 %.

În vederea creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor, inspectoratul a participat la menţinerea ordinii publice prin patrule  de jandarmi in zona urbană a județului, pe traseele montane, in Stațiunea Balneoclimaterică Sîngeorz Băi  și in în sistem integrat cu Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița Năsăud, sens în care au executat un număr de 3.593 misiuni, în creștere cu 66,96 % faţă de anul precedent. Aceste misiuni au fost organizate în corelare cu evoluţia situaţiei operative şi a hotărârilor adoptate în cadrul C.N.S.S.U. și C.J.S.U.

Pentru verificarea  respectării măsurilor epidemiologice au fost organizate  și  desfășurate 1.346 acţiuni punctuale atât independent cât și în comun cu structurile de poliţie, direcţionându-se efortul către zonele de risc, prin folosirea cu maximă eficienţă a mijloacelor de mobilitate din dotare.

În baza planurilor de cooperare şi a protocoalelor de colaborare încheiate, pentru reducerea infracţionalităţii, inspectoratul nostru a executat 679 misiuni în cooperare /colaborare cu alte instituţii.

Fluctuația de personal pe parcursul anului 2020 s–a prezentat după cum urmează:

Sosiri: total – 15 (din care 1 ofițer repartizat din promoția 2020 a Academiei de Poliție, 1 ofițer și 13 subofițeri mutați în interesul serviciului din cadrul altor unități ale Jandarmeriei Române);

Plecări/pierderi: total – 17 (din care 3 ofițeri și 13 subofițeri trecuți în rezervă cu drept la pensie de serviciu, 1 ofițer mutat în interesul serviciului la o altă structură a M.A.I.).

În cadrul activității de recrutare a candidaților pentru susținerea examenelor de admitere la instituțiile militare de învățământ superior ale M.A.I. și M.Ap.N., sesiunea Iulie 2020 au fost recrutați un număr de 10 candidați (8 candidați bărbați și 2 candidate femei).

În urma parcurgerii etapelor eliminatorii premergătoare și susținerii examenului de admitere, un candidat a fost declarat „admis” la Academia Tehnică Militară.

Media de vârstă a personalului unității este de 39,02 ani, care poate fi apreciată ca fiind bună.

In ceea ce privește misiunea de pază și protecție a obiectivelor, bunurilor și valorilor, la nivelul inspectoratului au fost executate misiuni de pază la un număr de 18 obiective, precum și misiuni de pază a transporturilor de bunuri, valori și documente clasificate. Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor comune ce revin Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, începând cu data de 04.04.2020 responsabilitatea asigurării pazei a revenit M.Ap.N. la un număr de 6 obiective, iar cu data de 28.04.2020 la un număr de 3 obiective.  Redistribuirea personalului a permis Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud ca pe  segmentul de ordine și siguranță publică să angreneze cu 56,61% mai multe efective.

În domeniul Securității și Sănătății în Muncă trebuie să menționăm faptul că în rândul cadrelor militare și angajaților civili ai inspectoratului s-au înregistrat un număr de 20 cazuri de infectare cu virusul SarS-CoV-2, iar alte 36 cadre militare și angajați civili au fost carantinate la domiciliu fiind contacți direcți ai unor persoane testate pozitiv. Măsurile sanitare luate la nivelul unității și-au demonstrat eficiența prin faptul că nu a avut loc nicio transmitere intra-comunitară.

Identificarea la timp a tuturor vulnerabilităţilor şi factorilor de risc, optimizarea şi dinamizarea dispozitivelor adoptate în funcţie de situaţia operativă existentă, managementul eficient al resurselor existente, umane și materiale, cooperarea cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu competenţe în domeniul ordinii şi siguranţei publice, a făcut ca rezultatele obţinute în anul 2020 să ducă la îndeplinirea obiectivelor propuse, în organizarea şi executarea misiunilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne

În cadrul activității de evaluare a inspectoratului, jandarmului montan care a salvat în această vară nu mai puțin de 9 copii la inundațiile din luna iunie din localitatea Rodna, i-a fost înmânată Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, colegul nostru fiind unul dintre cei trei jandarmi care au primit această distincție la nivel național.

Plutonier adjutant Bindiu Iosif este unul dintre jandarmii care a intervenit pentru salvarea a nu mai puțin de 9 copii în timpul inundațiilor care au lovit localitatea Rodna în luna iunie 2020. Acesta este încadrat la Postul Montan Rodna și a făcut parte și din echipajul care în luna august a urcat la peste 2.100 m altitudine, pentru salvarea unui bărbat care fusese înțepat de albine.

Plutonier adjutant Bindiu Iosif este al doilea jandarm care a fost distins cu Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, după sergent major Boca Ioan din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil Bistrița, care a primit această distincție acum trei ani.

Cu o prezenţă activă în viaţa comunităţii, Inspectoratul de jandarmi Județean Bistrița Năsăud, reprezintă o forţă flexibilă şi interoperabilă aflată permanent în serviciul cetăţenilor acestui județ,  care are capacitatea de a gestiona orice misiune în domeniul ordinii şi siguranţei publice, al pazei şi protecţiei instituţionale și care răspunde afirmativ, ori de câte ori prezenţa îi este solicitată şi indiferent de riscurile asumate sau de dificultatea misiunilor încredinţate.