IJJ: Elevi în practică

Cei 13 elevi care urmează cursurile Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni trec într-o nouă etapă: 11 săptămâni de practică alături de viitorii colegi

Luni, 18 mai 2020, demarează o nouă etapă în activitatea de pregătire a viitorilor subofițeri de jandarmi și anume stagiul de practică. Începând de astăzi, timp de 11 săptămâni, în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud se vor afla în practică cei 13 elevi ai Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni. Pentru aplicarea adecvată şi valorificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, elevii vor fi repartizaţi să desfăşoare activităţi specifice în structurile de ordine şi siguranţă publică – etapa I şi de pază şi protecţie instituţională – etapa a II a. Durata stagiului de practică este de 440 de ore (280 ore –ordine publică, respectiv 160 ore – pază și protecție instituțională). Pe toată durata stagiului de practică fiecare elev se află sub tutela unui cadru ce răspunde direct de pregătirea practică în domeniul ordinii publice, respectiv a pazei şi protecţiei instituţionale.

Elevii au fost instruiți fiindu-le prezentate aspecte privind prevenirea evenimentelor negative în timpul și în afara serviciului, la plecarea din unitate pentru prevenirea și limitarea infectării cu coronavirusul SARS-COV-2, potrivit regulilor stabilite de autorități în acest sens.

Anul acesta elevii vor depune Jurământul Militar la sediul unității în care se află în stagiu de practică.

Obiectivele stagiului de practică în cadrul structurilor de ordine şi siguranţă publică:

– documentarea cu privire la structura organizatorică a subunităţilor de ordine şi siguranţă publică, a modului de organizare şi desfăşurare a misiunilor, precum şi a competenţelor în materie contravenţională a jandarmilor care încadrează subunităţile de ordine şi siguranţă publică;

– aplicarea adecvată a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite pe parcursul modulelor în diferite situaţii profesionale; – aplicarea normelor privind conduita regulamentară în diferite situaţii;

 – perfecţionarea deprinderilor practice privind executarea procedeelor de autoapărare;

– formarea deprinderilor de comunicare în relaţia cu cetăţenii pe timpul misiunilor;

– dezvoltarea deprinderilor practice necesare pentru întocmirea înscrisurilor cu ocazia constatării faptelor de natură contravenţională;

– formarea şi dezvoltarea deprinderilor de a acţiona în cadrul elementelor de dispozitiv pe timpul misiunilor de ordine şi siguranţă publică;

– utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare, etc.

 Obiectivele stagiului de practică în cadrul structurilor de pază şi protecţie instituţională:

– aprofundarea cunoştinţelor teoretice cu privire la structura organizatorică a subunităţilor de pază şi protecţie a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, a modului de organizare şi desfăşurare a misiunilor, competenţele în materie contravenţională a jandarmilor care încadrează aceste structuri;

 – dezvoltarea deprinderilor practice privind activităţile ce se execută cu ocazia constatării contravenţiilor de către jandarmii aflaţi în misiunile pază şi protecţie a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, etc.

Informații suplimentare

Iniţial, un număr de 86 de tineri şi-au depus cererile pentru susţinerea examenului pentru admiterea la şcolile militare de învăţământ. Dintre aceştia, doar 56 au trecut de probele eliminatorii şi au intrat şi la proba scrisă. În urma rezultatelor obţinute un număr de 13 tineri din judeţul nostru au început pregătirea specifică Jandarmeriei începând cu data de 3 februarie 2020 la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni.

Compartiment Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gelu Voievod” Bistriţa-Năsăud