IJJ: Măsuri stare de alertă

Prelungirea stării de alertă – măsuri privind adunările publice care trebuie respectate de către organizatori și participanți pentru prevenirea infecțiilor cu SARS-COV -2

Începând cu data de 17 iunie 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe teritoriul țării conform Hotărârii Guvernului nr. 476 din 16 iunie 2020.

Astfel, pentru diminuarea impactului de risc atât organizatorii cât și participanții la activitățile din spațiul public trebuie să țină cont de respectarea prevederilor legale în vigoare. Au fost emise în acest sens mai multe ordine comune ale ministrului afacerilor interne și ale ministrului sănătății, culturii sau după caz al tineretului și sportului, al mediului, apelor și pădurilor, respectiv al agriculturii și dezvoltării rurale.

Pentru protejarea îmbolnăvirii participanților și a membrilor familiilor acestora sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau altor tipuri de întruniri în spații deschise precum și întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise.

În ceea ce privește competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite, se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori.

Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tip drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii ai aceleiași familii, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la o distanță de minim 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.

Activitatea cultelor religioase inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne.

Totodată, activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber sunt interzise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile alergarea, pescuitul, vânătoarea, canotajul alpinismul  și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber.

De asemenea, în interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii precum și formarea unor asemenea grupuri.

Astfel, pentru a evita creșterea numărului de infectări și a îmbolnăririi cu virusul SAR-COV-2, respectați cu strictețe prevederile legale în vigoare pentru protejarea dumneavoastră și a celor dragi.

Compartiment Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gelu Voievod” Bistriţa-Năsăud