IJJ: Misiuni la Ciceu Giurgești

Misiuni executate de către forțele de ordine în contextul intrării în carantină a localității Ciceu-Giurgești

         În contextul instituirii începând cu data de 27 februarie 2021, ora 06.00, a măsurii carantinei în localitatea Ciceu-Giurgești timp de 14 zile, forțele de ordine din cadrul Jandarmeriei Bistrița-Năsăud vor fi mobilizate alături de polițiști în misiuni de verificare a măsurilor dispuse.

         În această perioadă, pentru protecția cetățenilor, vor fi realizate dispozitive care să prevină orice incident și care să intervină în cazul nerespectării măsurilor instituite.

         Se va acționa în sistem integrat atât în filtre amplasate la intrarea în/ ieșirea din zona menționată, cât și prin controale în interiorul acestora pentru a ne asigura că cetățenii respectă toate măsurile de protecție sanitară. Scopul desfășurării acestor acțiuni este acela de a limita răspândirea infecției cu noul coronavirus și cu sprijinul cetățenilor sperăm ca la sfârșitul perioadei de două săptămâni să se constate o scădere a îmbolnăvirilor.

         Cetățenii trebuie să țină cont de faptul că, în intervalul orar 06,00 – 22,00 în interiorul zonei carantinate, conform Ordinului Șefului D.S.U. nr. 6.509 din 26.02.2021 se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei cu următoarele excepții printre care amintim: deplasarea în interes profesional, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10:00 – 14:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 14:00 – 20:00, deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată la distanță, deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină, deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat, deplasarea pentru realizarea de activități agricole, deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare, îngrijirea sau administrarea unei proprietăți , alta decât cea de domiciliu, participare la programe sau proceduri în centrele de tratament, pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculellor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege, alte motive justificate, precum:  îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie, participarea la activități religioase.

           Totodată, în intervalul 22.00-06.00 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru următoarele motive: deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

         Totodată, din zona carantaninată este permis intrarea/ieșirea pentru: transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației, persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor. De asemenea, pot intra sau ieși din această zonă persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei respective și persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare. Este permisă totodată, deplasarea din alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie, deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță și deplasarea pentru urgențe medicale.

          Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau o declarație pe proprie răspundere.

            Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe proprie răspundere, completată în prealabil.

           Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ teritorială menționată și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, efective din cadrul Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, DSVSA, ITM, Protecția Consumatorului, ISCTR sau altor funcționari anume desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ teritoriale.

    Informații suplimentare:

    În zona aflată în carantină se interzic următoarele activități:

 – organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc) în spații închise și deschise;

– desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

 – activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum a produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor,  în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

– organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991;

– organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;

– toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

– organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și talciocuri;

– activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare ( incluzând, dar fără a se limita la acestea) saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc. 

            De asemenea, se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 06.00 – 20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop.

Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor  la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanțare fizică iar operatorii economici au obligația să afișeze la loc vizibil la intrarea în unitate programul de funcționare precum și a restricțiilor stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan la interior.