Infrastructură CFR

Investițiile în infrastructură trebuie să fie transparente, plecând de la necesitățile reale ale locuitorilor

Urmare a solicitărilor mai multor locuitori din comuna Lunca Ilvei, în luna februarie a acestui an, am cerut ministerului Transporturilor să sesizeze Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. în vederea transmiterii unui punct de vedere cu privire la legalitatea și oportunitatea unor lucrări de investiții pentru amenajarea unei instalații de semnalizare automată cu lumini roșii clipitoare (SAT) pentru trecerea la nivel cu calea ferată din comună, de la kilometrul 29+942.

Mai exact, era vorba de investiția de la punctul UO6.6.B.1.2.2. din Programul anual de achiziții sectoriale al CNCF „CFR” S.A. – SRCF Iași pentru anul 2020: „Proiectare instalații BAT la 24 treceri la nivel de pe raza Diviziei Instalații Iași la care s-au produs accidente cu morți sau răniți.”

În locul CFR S.A. a răspuns la acea dată ministrul Transporturilor, Lucian Nicolae Bode, care a precizat că „modernizarea TN de la km 29+942 este dată de necesitatea reducerii riscului de accidente feroviare, având în cedere lipsa de vizibilitate, precum și de necesitatea scurtării timpilor de deplasare, prin eliminarea limitării de viteză din zonă”. De asemenea, ministerul mai preciza că pentru lucrările care urmează a fi executate la TN menționată, încă nu fusese dat ordinul de începere pentru proiectare.

Ținând cont de situația reală semnalată de cetățenii din Lunca Ilvei, respectiv că în zona unde se montează SAT traficul este aproape inexistent – dincolo de calea ferată locuiesc doar cinci familii, iar traversarea este efectuată de cel mult o mașină pe zi peste această trecere – comparativ cu un alt punct de trecere, situat în apropiere, unde traversarea căii ferate se face din 15 în 15 minute (facilitând accesul către alte două străzi din localitate unde locuiesc circa 50 de familii, iar trecerea este utilizată și de către alți locuitori din comună, care se deplasează la sursa de apă minerală din apropiere) -, am revenit cu o nouă solicitare, la finele lunii iunie, de această dată adresată direct conducerii CNCF „CFR” S.A.

Prin aceasta, în temeiul Legii nr. 554/2001, am cerut să fie comunicate documentele publice ale achiziției, mai precis nota de fundamentare, calendarul achiziției, adresa SEAP, procesele verbale sau anunțurile de atribuire precum și celelalte documente din care rezultă datele esențiale ale achiziției publice (oportunitate, valoare, calendar, procese-verbale).

Considerăm necesare toate aceste clarificări deoarece în localitate există deja suspiciunea în rândul cetățenilor că respectiva decizie de amplasare a investiției nu a fost luată în urma unui studiu bazat pe nevoile reale ale locuitorilor, amplasamentul fiind ales mai degrabă în urma unui lobby la nivel de consiliu local din partea patronului unei fabrici din localitate, care locuiește în zona respectivă.

Investițiile în infrastructură trebuie să fie transparente, plecând de la necesitățile reale ale locuitorilor, și nu pe favoritisme bazate pe diverse legături de interese la nivel de administrație locală!

Prof. Cristina Iurișniți,

Deputat USR în Parlamentul României

membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

președinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați