Înscrieri învățământ dual

Meseria, brățară de aur. Absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru continuarea studiilor și în învăţământul profesional, învăţământul dual, respectiv învăţământul liceal tehnologic.

E dificil în ziua de azi să găsești un electrician bun, un instalator, un zugrav sau un mecanic bun, un lucrător pe o mașină cu comanda numerică, un bucătar sau un cofetar bun. Avem nevoie de meseriași, de profesioniști în meserii tehnice care ne facilitează viața. Agenții economici ar trebui să organizeze o săptămână a porților deschise pentru a încuraja absolvenții sa se înscrie în învățământul profesional dual.

Și în acest an atipic absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru continuarea studiilor în anul şcolar 2020-2021 în învăţământul profesional, învăţământul dual, respectiv învăţământul liceal tehnologic.

Prima etapă pentru înscrierea elevilor s-a derulat în perioadele 29 iunie – 3 iulie şi 6-7 iulie 2020. A doua etapă de înscriere a elevilor în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se va derula în perioada 24 iulie – 4 august 2020. Pentru această etapă voi cere din nou oficial o campanie națională de informare și  promovare a învătământului profesional dual în  rândul tinerilor!

Conform ofertei educaționale pentru anul școlar 2020-2021 pentru învățământul profesional, învățământul dual și învățământul liceal tehnologic, publicată de Centrul Național de Dezvolater a Învățământului Profesional și Tehnic (https://www.alegetidrumul.ro), din cauza situaţiei speciale cauzată de criza sanitară COVID 19, opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi de diriginţi saude către cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor.

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ profesional pentru care optează.

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021 pentru învăţământul profesional, pentru învăţământul dual şi pentru învăţământul liceal tehnologic, în județul Bistrița-Năsăud, județ  pe care îl  reprezint în Parlament,  este disponibilă aici: https://www.alegetidrumul.ro/oferta_2020/BN

Calendarul schematic al desfășurării admiterii în învățământul profesional de stat în anul școlar 2020-2021, poate fi consultat aici: https://www.alegetidrumul.ro/uploads/Calendar_Schematic_20_21.pdf

După admitere, elevii primesc o bursă profesională pe parcursul pregătirii lor, în cuantum de 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional, respectiv 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat + 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual.

Legea pe care am inițiat-o în Parlament este  adoptată și   prevede mai mulți profesori consilieri școlari în unitățile de învățământ preuniversitar! Mai mulți consilieri școlari   vor ajuta pe viitor în orientarea profesională a copiilor noștri!

Dragi părinți și profesori diriginti, nu ezitați să îi orientați pe copiii cu abilități practice spre o meserie cerută pe piața muncii, în spiritul egalității de șanse.

Prof. Cristina Iurișniți,

Deputat USR în Parlamentul României

membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

președinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați