Întâlniri și dezbateri SGA

În această perioadă, specialiști ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud au participat la întâlnirile de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale. În cadrul dezbaterilor, au fost clarificate aspectele prevăzute în HG 714/2022 cu privire la sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

Conform legislației în vigoare, sunt  identificate două tipuri de sisteme individuale adecvate (SIA): sisteme individuale de colectare și sistemele individuale de epurare.

Construcţia sistemelor individuale adecvate trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină poluarea mediului şi să se asigure protejarea sănătăţii umane. Aceste sisteme pot include instalaţii standardizate (bazine prefabricate și stații mici de epurare) şi nestandardizate (bazine din beton hidroizolate).

Conform HG nr. 714/2022, pentru cele două tipuri de sisteme individuale adecvate se vor utiliza registre de evidenţă, în concordanță cu prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile centralizate de către primării în aceste registre, vor fi puse la dispoziția instituției noastre, care le va utiliza în raportările către Comisia Europeană.

În baza acestora, România evaluează conform standardelor europene, și  în special conform prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, gradul de îndeplinire a condițiilor de protecție a mediului la nivel de „aglomerare umană” și distribuie fondurile europene și naționale, cu prioritate în zonele unde aceste condiții nu sunt îndeplinite.