IPBN: Constatare pagube

INSTITUȚIA PREFECTULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

În urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 9 iunie și 13 iunie a.c. care au produs pagube în zonele comunelor Nușeni și, respectiv, Silivașu de Câmpie, o comisie* mixtă numită prin ordin de prefect s-a deplasat astăzi în teren pentru constatarea și evaluarea acestora.

În prima parte a zilei, pe durata activităților de constatare și evaluare din comuna Nușeni, prefectul Stelian Dolha a fost alături de echipa mixtă. Aici, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 13 iunie, au fost afectate localitățile Malin, Vița, Rusu de Sus, Beudiu și Nușeni, unde au fost înregistrate inundări ale subsolurilor unor imobile, depuneri de aluviuni, colmatări.

Ulterior, echipa mixtă s-a deplasat în comuna Silivașu de Câmpie, unde fenomenele hidrometeorologice periculoase din data de 9 iunie au produs pagube în localitățile Draga și Silivaș. Aici, scurgerile de pe versanți au cauzat spălări de platformă, precum și depuneri de aluviuni.

–––––––––––––––
Procedura în cazul producerii unor pagube cauzate de fenomene hidrometeorologice periculoase este următoarea:

• Dacă fenomenele naturale produc inundații, căderi de copaci pe cabluri de curent sau pe carosabil, întreruperi de curent etc., primarii Unităților Administrativ Teritoriale în care aceste urmări au loc au obligația de a interveni în remedierea acestora și se asigură că autoritățile competente au luat la cunoștință aceste aspecte pentru a interveni, după caz.

• Ulterior, Primăriile UAT-urilor afectate întocmesc rapoarte operative privind efectele fenomenelor naturale periculoase, unde este specificată o estimare a pagubelor produse. Aceste rapoarte sunt trimise la Instituția Prefectului județului de care aparțin, precum și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

• În baza rapoartelor operative transmise de către primării, Instituția Prefectului stabilește de îndată, prin ordin de prefect, o comisie de constatare și evaluare a pagubelor, comisie care se deplasează la locurile afectate pentru a efectua o analiză în teren. Această comisie întocmește procese-verbale care stau la baza unui raport de sinteză care trebuie aprobat de către membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

• După aprobarea CJSU, Instituția Prefectului întocmește un proiect de hotărâre de guvern care este transmis mai departe la Ministerul Lucrărilor Publice.

Este important de reținut că Instituția Prefectului întocmește proiecte de hotărâri de Guvern pentru astfel de situații doar în ceea ce privește infrastructura afectată care se află în proprietatea primăriei UAT-ului afectat. Pagubele înregistrate în alte domenii revin în responsabilitatea altor instituții, după caz (de ex., daunele în domeniul agriculturii revin Direcției pentru Agricultură, cele produse la cursurile de apă revin Sistemului de Gospodărire a Apelor ș.a.m.d.)

__________________________

*Comisia a fost constituită din reprezentanți ai Instituției Prefectului județul Bistrița-Năsăud, ai Direcției pentru Agricultură Bistrița-Năsăud, ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ai Inspectoratului Județean în Construcții Bistrița-Năsăud, ai Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială Bistrița-Năsăud, ai Secției de Drumuri Naționale Bistrița și ai Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.