IPBN: Evaluare pagube

INSTITUȚIA PREFECTULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Comisia mixtă* numită prin ordin de prefect continuă acțiunile de constatare și evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase!

În data de 17 iunie, aceasta s-a deplasat în comunele Parva și Zagra.

Localitatea Parva a fost cea mai afectată din comuna cu același nume. Aici, fenomenele hidrometeorologice din data de 14 iunie au cauzat numeroase inundări la subsoluri de imobile, dislocări de elemente constructive, eroziuni de acostament, alunecări de teren, inundări și depuneri de aluviuni pe culture agricole, colmatări, cedări de maluri și subspălări de culee.

În comuna Zagra, fenomenele hidrometeorologice din data de 13 iunie au afectat localitățile Perișor, Zagra și Suplai. Aici, au fost înregistrate inundări la nivelul subsolului mai multor imobile, eroziuni de acostament, colmatări de platforme de drum și distrugeri de acostament.

În prima parte a zilei de azi, 19 iunie, prefectul Stelian Dolha împreună cu comisia au efectuat o vizită în teren în comuna Teaca. În localitatea Pinticu, culturile au fost puternic afectate de cantitățile însemnate de precipitații, căderile de grindină și viiturile cu nivel remarcabil din 16 iunie (foto și video). Au fost înregistrate și pagube la un bazin de acumulare, precum și colmatări și spălări de drum.

Mai departe, în comuna Matei, comisia mixtă a înregistrat în localitățile Matei și Fântânele pagube în rândul culturilor agricole, spălări de drum, de acostament și colmatărid e acostament, depuneri de aluviuni și inundări la nivelul subsolurilor unor imobile.

__________________________

*Comisia este constituită din reprezentanți ai Instituției Prefectului județul Bistrița-Năsăud, ai Direcției pentru Agricultură Bistrița-Năsăud, ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ai Inspectoratului Județean în Construcții Bistrița-Năsăud, ai Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială Bistrița-Năsăud, ai Secției de Drumuri Naționale Bistrița și ai Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.