IPJ: Acțiuni preventive

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Acțiuni pentru prevenirea  și combaterea faptelor de natură penală și contravențională la regimul de protecția plantelor și a mediului înconjurător

La data de 4 septembrie a.c., polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au organizat și desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională la regimul de protecției plantelor și a mediului înconjurător, pe raza județului Bistrița-Năsăud.

În acest sens au fost efectuate verificări cu privire la modul de efectuare a operaţiunilor cu produse de protecţie a plantelor şi a condiţiilor în care se desfăşoară aceste operaţiuni de către agenţii economici, fiind constatate 9 infracțiuni.

Astfel, în urma controalelor efectuate la un operator economic, polițiștii au descoperit 280 de tone de îngrășăminte chimice depozitate necorespunzător și au întocmit dosar penal în cadrul căruia continuă cercetările pentru comiterea infracțiunilor de nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanţe periculoase, precum şi nerespectarea obligaţiei de depozitare a îngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţie a plantelor numai ambalate şi în locuri protejate.

Totodată, la alte două persoane juridice au mai fost descoperite cantitățile de 226,139 kg și 127,075 litri substanțe periculoase care au devenit deșeuri și trebuiau eliminate, precum și 7,779 kg de clorat de potasiu, din categoria precursorilor de explozivi restricționați.

Au fost întocmite dosare penale, cercetările fiind continuate de polițiști pentru infracțiunile de nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanţe periculoase, precum şi nerespectarea obligaţiei de depozitare a îngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţie a plantelor numai ambalate şi în locuri protejate, neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri, neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase și nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați.

Polițiștii atrag atenția cu privire la faptul că îngrăşămintele trebuie depozitate şi păstrate pentru mai mult timp în depozite special amenajate, cu respectarea următoarelor reguli:


    ● păstrarea îngrăşămintelor chimice se face în depozite uscate, bine aerisite, la temperaturi scăzute, aşezate pe pardoseală impermeabilă;


    ● depozitele de păstrare trebuie să fie construite din materiale neinflamabile, durabile, de preferinţă cărămidă, acoperite cu ţiglă, tablă, situate la o distanţă de 30 – 40 m faţă de alte clădiri şi cât mai departe de orice surse de apă;

    ● grosimea stratului de îngrăşământ va fi de cel mult 2 m. Sacii se vor depozita culcaţi, pentru a evita spargerea lor. În nici un caz nu se va proceda la depozitarea, chiar temporară, sub cerul liber sau şoproane, existând pericolul cert de poluare a apei şi solului;

    ● îngrăşămintele minerale trebuie livrate şi păstrate numai în ambalajele originale, confecţionate din materiale impermeabile şi durabile, prevăzute cu inscripţionări sau etichete rezistente la deteriorare, care să indice clar tipul de îngrăşământ, compoziţia chimică, gradul de solubilitate, data fabricaţiei, termenul de garanţie, denumirea şi adresa fabricantului, alte recomandări specifice privind transportul, depozitarea şi manipularea;

    ● azotatul de amoniu, care prezintă riscul de aprindere la temperaturi ridicate, în special în perioadele calde, trebuie păstrat separat de alte îngrăşăminte, produsele petroliere, materialele combustibile şi sursele de foc;

    ● având în vedere că în perioadele umede şi reci, umiditatea relativă critică a aerului este peste 90%, majoritatea îngrăşămintelor pot absorbi apa din atmosferă, modificându-şi starea fizică şi în unele cazuri, chiar compoziţia;

    ● îngrăşămintele chimice care urmează a fi administrate nu trebuie să fie tasate sau aglomerate şi nu trebuie să depăşească umiditatea maxim prescrisă. Dacă în timpul păstrării îngrăşămintele s-au tasat sau aglomerat, se va proceda la mărunţirea şi apoi la cernerea lor, înainte de aplicare;

    ● în cazul îngrăşămintelor lichide, rezervoarele pentru captarea eventualelor scurgeri trebuie făcute lângă depozit şi cimentate pentru a evita poluarea apei freatice şi apei potabile din puţuri şi fântâni. Când rezervoarele sunt pline, soluţia trebuie pompată în cisterne şi împrăştiată pe terenurile care au nevoie să fie fertilizate;

    ● nu este permis ca spălarea maşinilor de împrăştiat îngrăşăminte să se facă în râuri, lacuri sau în apropierea puţurilor sau fântânilor cu apă potabilă;

    ● trebuie să se evite stocarea intermediară a îngrăşămintelor în câmp deschis, fără protecţie, fiind posibile procese grave de poluare;

    ● este necesară adoptarea unor măsuri de siguranţă maximă în cazul stocării, manipulării şi administrării îngrăşămintelor chimice lichide. Astfel, rezervoarele de stocare trebuie să fie realizate din materiale rezistente la coroziune şi să aibă capacitate corespunzătoare;

    ● la administrarea în câmp se vor utiliza dispozitive speciale, ce împiedică dispersia la vânt, atunci când se lucrează în apropierea unor surse de apă.