IPJ: Acțiuni siguranță

Acțiuni pentru siguranța elevilor desfășurate de polițiștii de la Biroul Siguranță Școlară

Înperioada 20 aprilie – 22 aprilie a.c., polițiștii Biroului Siguranță Școlară au organizat și desfășurat o acțiune de informare a elevilor și părinților cu privire la obligativitatea frecventării cursurilor cu prezență fizică sau online, precum și cu privire la necesitatea respectării normelor legale în vigoare referitoare la învățământul obligatoriu.

În total, în perioada menționată, au fost verificați de polițiști alături de specialiști ai Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistrița-Năsăud, 22 de elevi, au fost instruite 19 persoane referitor la prevederile legale privind învățământul obligatoriu și obligațiile ce le revin ca părință sau tutori legali referitor la asigurarea prezenței fizice sau online a copiilor la orele de clasă.

În urma acțiunilor de informare, polițiștii nu au aplicat sancțiuni contravenționale, persoanele instruite fiind avertizate verbal asupra consecințelor legale privind absenteismul școlar.