IPJ: Atenție la incendii

ATENȚIE LA INCENDIILE DE VEGETAȚIE!

În perioada 17 martie – 23 martie a.c., la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au fost înregistrate un număr mare de apeluri 112 privind incendii de vegetație. În toate aceste cazuri au intervenit în sprijin și polițiști. Ca urmare a sesizărilor din perioada menționată au fost înregistrate 10 dosare în care polițiștii bistrițeni efectuează cercetări pentru infracțiunea de distrugere din culpă.

Incendiile de vegetație au cauzat în această perioadă pagube însemnate pe raza județului, pornind de la distrugerea de imobile și anexe, garduri împrejmuitoare și până la distrugerea de suprafețe însemnate de plantații de pomi fructiferi și de stejar. Necesitatea implicării în intervenție a forțelor de ordine, respectiv a polițiștilor, duce la difuzarea eforturilor de asigurare a climatului de ordine și siguranță publică de pe raza județului.

Vă rugăm să acționați responsabil pentru sănătatea dumneavoastră, pentru protejarea mediului înconjurător, limitarea pagubelor rezultate în urma incendiilor de vegetație, dar și a resurselor alocate pentru intervenție.

Atragem atenția că ​Ordonanța de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului prevede ca fiind contravenţii și sunt sancționate cu amendă de la 3.000- 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000- la 50.000 lei pentru persoane juridice, respectiv încălcarea obligaţiei proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;

Pot constata și aplica aceste sancțiuni:

a) comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;

b) autorităţile administraţiei publice locale şi personalul împuternicit al acestora;

c) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor prin personalul împuternicit, în domeniile lor de activitate, conform atribuţiilor stabilite prin lege.

Totodată, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute se realizează şi de personalul structurilor de administrare şi custozii ariilor naturale protejate, numai pe teritoriul ariei naturale protejate administrate.