IPJ: Eliberare adeverințe

Precizări privind modalitatea de eliberare a adeverințelor eliberate în baza Legii 118/2019.

În scopul prevenirii și combaterii faptelor de natură sexuală, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, prevăzute și pedepsite de legea penală, precum și pentru a evita riscul recidivei, Legea 118/2019 reglementează înființarea Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Registrul reprezintă un mijloc de cunoaștere, supraveghere și identificare operativă a persoanelor care au comis următoarele infracțiuni prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) infracțiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 210;

b) infracțiunea de trafic de minori prevăzută la art. 211;

c) infracțiunea de proxenetism prevăzută la art. 213;

d) infracțiunea de exploatare a cerșetoriei prevăzută la art. 214;

e) infracțiunea de folosire a unui minor în scop de cerșetorie prevăzută la art. 215;

f) infracțiunea de folosire a serviciilor unei persoane exploatate prevăzută la art. 216;

g) infracțiunea de folosire a prostituției infantile prevăzută la art. 216 (1);

h) infracțiunea de viol prevăzută la art. 218;

i) infracțiunea de agresiune sexuală prevăzută la art. 219;

j) infracțiunea de act sexual cu un minor prevăzută la art. 220;

k) infracțiunea de corupere sexuală a minorilor prevăzută la art. 221;

l) infracțiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale prevăzută la art. 222;

m) infracțiunea de hărțuire sexuală prevăzută la art. 223;

n) infracțiunea de folosire abuzivă a funcției în scop sexual prevăzută la art. 299;

o) infracțiunea de pornografie infantilă prevăzută la art. 374;

p) infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri prevăzută la art. 375;

q) infracțiunea de incest prevăzută la art. 377;

Astfel, până la operaționalizarea Registrului, structurile de cazier judiciar eliberează, la cererea persoanelor fizice interesate sau a entităților prevăzute de lege, adeverințe din care să rezulte dacă persoana verificată a săvârșit vreuna dintre infracțiunile prevăzute mai sus. Acestea se eliberează în 1-3 zile de la solicitare, pe baza cererilor depuse personal și a unui act de identitate valabil.

Pot fi obținute doar de la ghișeul care eliberează și certificate de cazier judiciar de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud din Bistrița, strada Nicolae Bălcescu, nr.1-3 și pentru obținerea lor nu este percepută niciun fel de taxă.

Până la această dată, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au fost eliberate 23 de astfel de adeverințe.