IPJ: Școala Părinților

Activități de tip ”Școala părinților” desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară în școlile județului Bistrița-Năsăud

Activarea parteneriatului poliție-școală-familie, implicarea tuturor categoriilor de adulți sau instituții cu responsabilități în educația pentru siguranța copiilor sunt elemente-cheie care să garanteze desfășurarea  procesului instructiv-educativ într-un mediu sigur pentru elevi și cadrele didactice.

Pentru ca demersurile de informare inițiate de polițiști și adresate elevilor să fie consolidate și validate de părinți, este necesar ca aceștia să afle cum pot contribui la creșterea gradului de siguranță al copiilor lor, fie în viața reală, fie în mediul virtual, de la specialiști în domeniu.  Pe de altă parte minorii îşi petrec o mare parte din timpul zilnic în şcoală (prezență fizică, sau în sistem on-line), iar aceasta, după familie, este mediul cel mai important de formare a atitudinilor şi comportamentelor copiilor și adolescenţilor.

Acestea sunt principalele argumente care au stat la baza demarării de către polițiști a unui proiect de informare cu public-țintă părinți, pentru siguranța elevilor, a copiilor.

Astfel, de la începutul anului școlar curent, până la sfârșitul semestrului I, Biroul Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud derulează activități în proiectul ”Școala părinților” , care are drept scop creșterea gradului de informare a părinților elevilor și cadrelor didactice din școlile județului Bistrița-Năsăud, în vederea educării unor comportamente care să reducă riscul de victimizare a elevilor în mediul școlar.

Principalii parteneri instituționali cu atribuții în domeniul siguranței școlare  în acest demers informativ sunt Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  Bistrița-Năsăud, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, Agenția Națională Antidrog- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – centrul Regional Cluj , componenta de proiecte educaționale a ONG-ului de tineret POV 21 Bistrița-Năsăud.

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară, împreună cu reprezentanți C.P.E.C.A. BN sau A.N.I.T.P. au participat până în prezent  la ședințe organizate de școli din județ cu comitetele de părinți, atât în format face-to-face, cât și la întâlniri on-line, cu părinți sau cadre didactice. În funcție de evoluția pandemiei SARS-Cov2, activitățile din proiect vor continua până în luna martie a anului viitor. Temele care vor fi abordate în cadrul acestor activități sunt violența școlară, bullyingul, cyberbullyingul, siguranța în mediul on-line, siguranța pe drumul de acasă-spre/ de la școală, siguranța bunurilor personale, răspunderea penală a minorilor, prevenirea traficului și consumului de droguri, prevenirea traficului de persoane.