ISJ: Bacalaureat, sesiunea 2

Circa 600 de candidați s-au înscris în vederea susținerii probelor din a doua sesiune a examenului național de bacalaureat

Astăzi, 16 august, debutează probele scrise ale examenului de bacalaureat, la care s-au înscris 606 de candidați, din care 438 din promoție curentă și 168 din promoțiile anterioare.

Calendarul de desfășurare a probelor scrise este următorul :

  • 16 august – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 17 august – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 18 august – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 19 august – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

Procedurile de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale se vor derula în intervalul 23 – 31 august. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat (2021), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate, prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, atât în format fizic, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Reamintim că toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-19 sunt valabile și în sesiunea august-septembrie 2021.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1 – 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.

Biroul de presă

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud