ISJ: Copii refugiați

Informare cu privire la situația minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud

La acest moment, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, sunt înregistrate 12 solicitări primite la Comisia de repartizare de la părinți/reprezentanți legali pentru preșcolari și 15 solicitări pentru elevi în calitate de audienți. Din cei 15 elevi, un elev a depus
solicitare pentru activități de asistență psihopedagogică și consiliere, un elev a solicitat asigurarea altor drepturi (internat și alocație de hrană).

Alți 19 elevi, fără calitate de audienți, au solicitat participarea la activități extrașcolare. Patru elevi, care fuseseră înscriși ca audienți, s-au retras, întrucât au părăsit teritoriul județului Bistrița-Năsăud.

În continuare, voluntarii sprijină activitățile pentru cei 32 de copii din cadrul comunității de la Herina (Tabăra Speranța) și pentru cei 35 de copii care participă la activitățile extrașcolare
organizate în cadrul Centrului educațional pentru copiii refugiaților din incinta Școlii Gimnaziale Nr. 4 Bistrița.

Situația este într-o continuă dinamică.

Biroul de presă
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud