ISJ: Copii refugiați

Informare cu privire la situația minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud

Vineri, 25 martie 2022, situația copiilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud se prezintă astfel:

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud au fost înregistrate 8 solicitări primite la Comisia de repartizare de la părinți/reprezentanți legali pentru preșcolari și 16 solicitări pentru elevi în calitate de audienți. Din cei 16 elevi, un elev a depus solicitare pentru activități de asistență psihopedagogică și consiliere, un elev a solicitat asigurarea altor drepturi (internat și alocație de hrană) și 3 elevi au solicitat asigurarea transportului de la cazare la școala în care sunt audienți.

În continuare, voluntarii sprijină activitățile pentru cei 32 de copii din cadrul comunității de la Herina (Tabăra Speranța) și pentru cei 35 de copii care participă la activitățile extrașcolare organizate în cadrul Centrului educațional pentru copiii refugiaților din incinta Școlii Gimnaziale Nr. 4 Bistrița.

Situația este într-o continuă dinamică.

Biroul de presă
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud