ISU: Măsuri școli

MĂSURI DE SIGURANŢĂ LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR!

La nivelul judeţului Bistrița-Năsăud, figurează 472 de clădiri unităţi de învăţământ dintre care 170 deţin autorizaţie de securitate la incendiu, 272 dintre acestea nu fac obiectul autorizării şi  30 funcţionează, până în prezent, fără autorizaţia de securitate la incendiu.

Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U. Bistrița desfăşoară pe parcursul întregului an  activităţi de verificare şi îndrumare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ, cu ocazia controalelor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, conform planificărilor care stau la baza derulării activităţilor specifice, în vederea identificării şi remedierii posibilelor cauze care pot genera situaţii de urgenţă.

Cu prilejul începerii noului an școlar 2020-2021, pentru siguranţa copiilor şi elevilor din grădiniţe, şcoli şi licee, Serviciul Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bistrița” al judeţului Bistrița-Năsăud reamintește câteva reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor pentru unitățile de învățământ.

Premergător începerii anului :

 • Verificarea instalațiilor electrice, de încălzire și instalația de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice de către personal autorizat, eliminându-se defecțiunile constatate;
 • Lucrările de termoprotecție/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcțiilor se vor executa cu personal atestat;
 • Verificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de către personal autorizat;
 • Asigurarea necesarului de stingătoare conform prevederilor normelor în vigoare;
 • Asigurarea evacuării rapide și sigure a persoanelor și bunurilor din clădire
 • Întocmirea și afișarea planurilor de evacuare în caz de incendiu.;
 • Planurile de evacuare se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi destinate cazării, pe partea interioară a ușilor;
 • Stabilirea unui sistem de anunțare-alarmare în caz de incendiu.
 • Clasele în care sunt elevi cu handicap locomotor și clasele I trebuie amplasate pe cât posibil la parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru acești elevi clasele din care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă;
 • Înainte de sezonul rece se vor verifica, cu personal autorizat, mijloacele de încălzire.

Pe timpul desfășurării anului școlar:

 • Menținerea liberă a căilor de acces, intervenție și evacuare a persoanelor și bunurilor în caz de incendiu se mențin libere și întreținute corespunzător; 
 • Traseele căilor de evacuare se marchează cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoașterii cu ușurință a traseului de urmat spre exterior, atât ziua cât și noaptea; În laboratoare, ateliere, etc. se vor introduce numai materialele didactice (substanțe, reactivi, etc.) necesare pentru ziua respectivă;
 • La încheierea activităților didactice se vor goli coșurile de gunoi în locurile special destinate, situate în afara construcțiilor;
 • La încheierea activităților specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilație/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial și se oprește alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor și altor aparate sau instalații din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere, etc.;
 • Semestrial se vor executa exerciții de alarmare – evacuare. Se vor desfășura activități privind educația elevilor pentru formarea unui comportament adecvat în domeniul apărării împotriva incendiilor, care se va face organizat în școli, conform unei programe de învățământ.

INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE ISU „BISTRIŢA”