ISU: Prevenirea incendiilor de vegetație uscată, miriști și deșeuri

Analiza intervențiilor la incendiile de vegetație uscată, miriști și deșeuri

În zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud, pentru localizarea incendiilor de vegetație uscată, miriști și deșeuri, intervin atât echipajele pompierilor militari, cât și formațiunile voluntare existente la nivelul fiecărei comunități – Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din cadrul primăriilor. Aceste intervenții sunt executate atât individual, de către echipajele de intervenție profesioniste sau voluntare, cât și în cooperare, alături de personal de la Ocoalele Silvice ori localnici.

În cele mai multe situații, incendiile de vegetație se manifestă în zone greu accesibile, pe terenuri accidentate, unde accesul autospecialelor de stingere cu apă și spumă este îngreunat sau imposibil, după caz. Astfel, pentru localizarea focarelor, izolarea acestora, pentru protejarea vecinătăților și lichidarea incendiilor se intervine, de cele mai multe ori, cu mijloace de primă intervenție: recipiente de apă portabile, de mici dimensiuni, stingătoare, lopeți, mături etc.  

În situațiile în care incendiile de vegetație uscată, miriști și deșeuri se manifestă în apropierea fondurilor forestiere și flăcările se propagă la acestea, operațiunile de stingere sunt extrem de dificile și de durată. În astfel de situații, misiunile de stingere se pot întinde pe câteva zile sau săptămâni. În ultimii ani, au fost situații când a fost solicitat sprijinul Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor interne pentru a direcționa pe raza județului nostru elicoptere dotate cu dispozitiv Bambi Bucket (noiembrie 2011, fondul forestier din localitatea Parva).

În perioada 2014 – 2018, situația operativă a incendiilor de vegetație uscată, miriști și deșeuri se prezintă astfel: în anul 2014 – 76 incendii dintre care 11 s-au soldat și cu pagube materiale, în anul 2015 – 88 incendii dintre care 15 s-au soldat și cu pagube materiale, în anul 2016 – 29 incendii dintre care două s-au soldat și cu pagube materiale, în anul 2017 – 183 incendii dintre care 28 s-au soldat și cu pagube materiale, respectiv în anul 2018 – 33 incendii dintre care 18 s-au soldat și cu pagube materiale. Prin pagube materiale ne referim la faptul că incendiile de vegetație uscată, miriști și deșeuri s-au extins la case de locuit sau case de vacanță, anexe gospodărești, împrejmuiri (garduri), culturi agricole sau fonduri forestiere. În perioada analizată, 18,29 % din incendiile de vegetație uscată, miriști și deșeuri au provocat pagube.

În ceea ce privește cauzele probabile ale incendiilor de vegetație uscată, miriști și deșeuri, în perioada analizată (2014 – 2018), situația se prezintă astfel: 80,19 % – utilizarea focului deschis în spații deschise, 10,5% – fumatul în locuri neamenajate, restul fiind provocate de jocul copiilor cu focul sau acțiuni intenționate.

Prevenirea incendiilor de vegetație uscată, miriști și deșeuri

Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de vegetaţie uscată, mirişti, şi resturi vegetale poate avea consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, importante pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător. Din acest motiv, cunoaşterea şi respectarea strictă a acestora constituie soluţia cea mai simplă şi mai puţin costisitoare, constituind în acelaşi timp o obligaţie morală şi civică a fiecărui cetăţean.

Pentru a evita eventualele evenimente în care aţi putea fi implicaţi vă aducem la cunoştiinţă regulile şi măsurile de prevenire a incendiilor la vegetaţie uscată, mirişti şi resturi vegetale.

Cetăţenii au obligaţia de a solicita şi obţine, de la autorităţile competente, următoarele documente: Permis de lucru cu focul, obţinut de la Primărie, Aprobare de la Agenţia de Protecţie a Mediului

Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantina fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) condiţii meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne de apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) condiţii meteorologice fără vânt;

b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

g) supravegherea permanentă a arderii;

h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

În cazul nerespectării prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură – APIA va aplica sancțiuni care ajung până la excluderea de la plata sprijinului financiar pentru deținătorii terenurilor igienizate prin incendierea vegetației uscate și care nu au obținut acceptul autorităților.

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Bistrița – Năsăud va aplica amenzi în valoare de 3000-6000 lei persoanelor fizice şi 25000-50000 lei persoanelor juridice.

Pentru arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile fără obţinerea permisului cu foc şi/sau fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, cetăţenii (proprietarii de terenuri) sunt pasibili de sancţiune contravenţională, astfel: 1000 – 2500 lei.