Lucrări hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice sigure și în sezonul rece!

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă (ABA) Someș-Tisa aplică o serie de măsuri menite să asigure exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare, pe parcursul sezonului rece. 

Astfel, pentru perioada noiembrie 2020 – martie 2021, ABA Someș-Tisa a elaborat un program de lucru pe timp friguros care prevede:

 • asigurarea condițiilor optime de lucru pentru personalul care deservește lucrările hidrotehnice;
 • reinstruirea personalului operativ;
 • verificarea stării tehnice și funcționale a echipamentelor hidromecanice, a instalațiilor electrice, de automatizare, de încălzire etc;
 • verificarea instalațiilor de iluminat pentru: baraje, galerii, căi de acces, spații tehnologice;
 • verificarea stării tehnice a mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare;
 • realizarea lucrărilor de întreținere și reparații;
 • asigurarea stocurilor de materiale necesare;
 • asigurarea fluxului informațional-decizional și de monitorizare, în cazul producerii unor evenimente;
 • asigurarea volumelor de apă în acumulări pentru toate categoriile de utilizatori;
 • supravegherea permanentă a evoluției fenomenelor de iarnă;
 • îndepărtarea din cursurile de apă a obstacolelor care ar putea provoca îngrămădiri de sloiuri.

Lucrările hidrotehice din administrarea ABA Someș-Tisa sunt supravegheate permanent de către specialiștii instituției noastre, unul dintre obiectivele principale fiind să reducem impactul inundațiilor.

ABA Someș-Tisa are în administrare următoarele lucrări hidrotehnice:

 • 17 acumulări, cu un volum total de 206,05 milioane de metri cubi, dintre care:
 • 9 acumulări permanente, cu un volum total de 190,078 milioane de metri cubi;
 • 8 acumulări nepermanente, cu un volum total de 15,972 milioane de metri cubi;
 • 2 derivații, în lungime totală de 11,2 kilometri;
 • 3 stații de pompare;
 • 10 canale, în lungime totală de 96,53 kilometri;
 • 10 prize de apă;
 • lucrări de îndiguire, pe o lungime totală de 764,676 kilometri;
 • lucrări de regularizare, pe o lungime totală de 776,078 kilometri;
 • lucrări de consolidare de mal, pe o lungime totală de 322,078 kilometri.

În teritoriu, instituția noastră este organizată la nivelul a cinci Sisteme de Gospodărire a Apelor din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Compartimentul de presă al Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa