Masă rotundă la AJOFM

Economia sociala – Masă rotundă la AJOFM Bistriţa-Năsăud

“Economia Socială” a fost tema Mesei Rotunde care s-a desfăşurat astăzi, în data de 30 mai 2019 la sediul AJOFM Bistriţa-Năsăud. Scopul acestei acţiuni a fost acela de a promova activităţile organizate independent de sectorul public, gândite să servească interesul general, interesele unei colectivităţi, interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări.

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.

La această întâlnire au participat 30 de persoane, reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului B-N, Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială B-N, Primaria Bistriţa – Direcţia de Servicii Sociale, AFI – Pro Familia, agenţi economici şi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Bistriţa-Năsăud. Acţiunea a fost organizată de către doamna Tamaşoi Valeria, şef birou Analiza Pieţei Muncii şi Economie Socială din cadrul AJOFM Bistriţa-Năsăud.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv