Măsuri Casa de Pensii

CASA JUDETEANA DE PENSII BISTRITA NASAUD

Avand in vedere prevederile art. 49 si 50 din Decretul Presedintelui Romaniei, nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 212/16.03.2020;

Din motive de siguranta medicala, legate de prevenirea raspandirii si infectarii cu COVID – 19, Casa Judeteana de Pensii Bistrita Nasaud anunta ca incepand cu data de 18.03.2020, pe toata durata decretarii starii de urgenta, se vor lua urmatoarele masuri:

  1. In perioada susmentionata, operatiunea de inregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic sau pe e-mail:

TELEFON – 0263/232095                          E-MAIL – pensii.bistrita@cnpp.ro

               – 0263/219279                                      – andreea.deme@cnpp.ro

In acest sens, va rugam sa transmiteti corect toate datele personale, precum si documentele scanate, daca optati pentru corespondenta electronica, in vederea inregistrarii lor in aplicatia informatica. Comunicare numarului de inregistrare solicitantului se va face prin telefon/e-mail.

Ulterior, persoanele vor fi anuntate telefonic/e-mail pentru a se prezenta documentatia, in original (carnet de munca, adeverintele privind sporurile permanente si conditiile superioare de munca si alte documente prevazute de normele de aplicare a legii) si in copie (actele de stare civila, cartea de munca etc.), utila stabilirii drepturilor de pensie, documentatie care va fi depusa in plic sigilat la sediul Casei Judeteane de Pensii Bistrita Nasaud situat in municipiul Bistrita, B-dul Republicii, nr. 22.

Aceasta procedura este necesara in vederea evitarii expunerii beneficiarilor, pe care i-i asiguram ca nu isi pierd drepturile cuvenite.

2. In perioada susmentionata, in situatia copiilor urmasi care indeplinesc varsta de 16 ani si care nu pot face dovada continuarii studiilor din cauza suspendarii cursurilor scolare, plata pensiei de urmas se va face fara a fi necesara prezentarea acestei dovezi, urmand ca adeverinta doveditoare sa fie prezentata in termen de 30 de zile, de la data expirarii starii de urgenta.

3. Plata contributiei de asigurari sociale pentru contractele de asigurare facultativa incheiate se va face doar prin virament bancar, la numarul de cont:

RO37TREZ10122210304XXXXX

COD FISCAL 13597106.